Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Dorpsraad Halsteren bespreekt het focusakkoord van gemeente Bergen op Zoom.
Dorpsraad Halsteren bespreekt het focusakkoord van gemeente Bergen op Zoom. (Foto: Bep Tielemans)

Reactie Dorpsraad Halsteren op focusakkoord

HALSTEREN - Dorpsraad Halsteren reageert met onderstaande brief aan de leden van de gemeenteraad op het Focusakkoord 2020-2022, dat Gemeente Bergen op Zoom onlangs heeft gepresenteerd.

Geachte leden van de raad,

De Dorpsraad Halsteren heeft kennis genomen van het focusakkoord en het bezuinigingsvoorstel zoals dat door de meeste politieke partijen in Bergen op Zoom is opgesteld.

Dat bezuinigingen noodzakelijk zijn is duidelijk. Het blijft hard dat bewoners van de gemeente op moeten draaien voor de fouten die door politici in het verleden zijn gemaakt.

De dorpsraad komt op voor de bewoners van Halsteren.

Bezuinigingen uit het focusakkoord zullen een sterke wissel trekken op het sociale en verenigingsleven in Halsteren.

Juist hier is de Halsterse samenleving sterk; samen zorgen voor elkaar in een leefbaar milieu, omgeven door natuur en gesteund door de directe omgeving.

In het focusakkoord worden subsidies verkleind of verdwijnen volledig; wordt privatisering van sportclubs, sportterreinen en zwembad gestimuleerd.

Gevolg zal zijn dat kosten stijgen en lidmaatschappen van verenigingen en sportclubs voor nog meer mensen niet meer betaalbaar zullen zijn; burgerparticipatie zal steeds moeilijker te realiseren zijn.

Via de winkeliersvereniging heeft de dorpsraad u al laten weten tegenstander te zijn van het invoeren van een parkeerheffing in Halsteren.

Dorpsraad Halsteren raadt u aan het invoeren van betaald parkeren in Halsteren onmiddellijk uit de agenda te schrappen.

Nu leeft het dorpshart; niet alleen door de Halsternaren die de winkels bezoeken, maar ook mensen uit Lepelstraat, het eiland Tholen en Bergen op Zoom-Noord kopen graag in Halsteren.

Betaald parkeren zorgt ervoor dat Halsteren door winkelend publiek van buitenaf gemeden gaat worden en dat omzetverlies voor onze middenstanders niet te voorkomen is.

De Dorpsraad Halsteren vraagt zich overigens ook af hoe de gemeente het invoeren rendabel kan maken.

Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen waarvoor betaling gevraagd kan worden en handhaving is nu al nauwelijks mogelijk.

Bij de laatste verkiezingscampagne hebben de meeste politieke partijen aangegeven om zich te scharen achter de slogan van de Dorpsraad: 'Handen af van de Auvergnepolder'.

In die tijd bleek ook dat ruim 90% van de Halsterse bevolking achter deze slogan stond.

Dat is zeker nog niet veranderd.

Namens al deze inwoners van Halsteren -en waarschijnlijk ook van mensen uit Lepelstraat en Bergen op Zoom Noord- vragen wij u dringend om ook in het nieuwe verkiezingsprogramma op te nemen om de Auvergnepolder te laten voor wat het nu is; een agrarisch/natuurgebied waarin industrie geen plaats kan en mag hebben.

De Dorpsraad Halsteren zal de ontwikkelingen voortvloeiend uit het focusakkoord kritisch blijven volgen en biedt aan om samen met u mee te denken en praten over mogelijkheden die helpen de financiën van onze gemeente weer op de rails te krijgen en daarbij inwoners en natuur zo min mogelijk te schaden.

Samen werken aan een leefbare toekomst voor de gemeente Bergen op Zoom moet het doel zijn; transparant handelen is daartoe het middel bij uitstek!"

Dorpsraad Halsteren

Meer berichten