Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Biljarten
Biljarten (Foto: Bep Tielemans)

Opzet vriendschappelijke biljartcompetitie regio

HALSTEREN - REGIO - Er schijnt toch behoefte te zijn om een vorm van regiocompetitie te spelen per 1 september met tweetallen. Daarom is er door Piet de Jong en Jac. Quicken een onderlinge vriendschappelijke competitie bedacht. Uiteraard met goedvinden van het bestuur van De Regio.

Er kunnen twee poules van 16 tweetallen deelnemen. Het gaat om de sociale ontmoeting. De voorgeschreven geldende maatregelen, omtrent corona, zullen altijd in acht genomen moeten worden. Vanuit één team kunnen twee mensen deelnemen, overleg eventueel met je teamleider, wie er speelt. Dat kunnen ook alle vier de teamleden zijn, bij toerbeurt. Opgeven bij Piet de Jong, liefst per e-mail: rbstandbeheer@gmail.com Alleen als dat niet anders kan via telefoon 0164-682864. De inschrijving eindigt op 15 juli 2020.

Meer berichten