Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Vanaf 1 juli mogen in de kerken weer maximaal 100 bezoekers in de viering aanwezig zijn. U hoeft zich hier van tevoren niet meer voor op te geven. Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. openingstijden parochiekantoor: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Vrijdag 3 juli 9.30 uur: Woord-en communieviering; 1e vrijdag van de maand; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Zondag 5 juli 9.00 uur: Eucharistieviering; voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Ludo van Gool; Lectrice: Maria Moerkens; Muzikale verzorging: organist Theo Slangen en Cantor Gerda Sanders. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Intenties: Elly Becht vw.jrgt.; Corrie Schrauwen e.v. Wies Wils v.w. jrgt. en overleden familie Schrauwen-Wils; Catharina v.d. Bergh e.v. Riekus Sebregts v.w. jrgt.; Christ van Tilburg v.w. verj. Mededelingen: Zondag 19 juli om 09.00 uur Eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl

Zaterdag 4 juli 9.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Koster: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Anne Marie; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: Zaterdag 18 juli om 19.00 uur eucharistieviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 (zie boven).

Dinsdag 7 juli 08.00 uur: Viering Broeders, met als voorganger diaken Ryan Keetelaar. Zaterdag 11 juli 17.00 uur: Woord- en communieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie. Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 5 juli 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Koster: Emmy; Lectrice: E. v.d. Eijnden; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Sidon van Elzakker-Simons; Adri Musters v.w.verj. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Mededelingen: Zondag 12 juli is het Adolpinefeest met 2 bedevaartmissen om 9.00 uur en 11.00 uur, voor deze vieringen dient u zich vooraf aan te melden.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden bij de scriba via de mail: scriba@pkgw.nl. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag 17.00 uur voorafgaande aan de te bezoeken kerkdienst. Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 5 juli 9.45 uur: Ds. M. Wagenvoorde, Breda.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Zondag 5 juli 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Antonius Goossens en Ria Nuijten-Demmers. Donderdag 9 juli 9.00 uur: Eucharistieviering; voorganger pastoor Hans de Kort. Onlangs overleden: Arjaan Nefs en Jo de Boeck.

Pastoraal woord

Voor de corona-crisis waren we in ons bisdom nogal sterk bezig met de vraag hoe we als parochies meer mensen in contact kunnen brengen met het christelijk geloof. In onze parochies hadden we boeken aangeschaft o.a. van de Canadese priester Mallon (Als God renoveert) die we zijn gaan lezen. In maart zou er o.a. door Father Mallon een grote conferentie gegeven worden in Oudenbosch over het thema parochievernieuwing. Deze conferentie is nu uitgesteld tot het najaar van 2021. Father Mallon heeft wel de afgelopen week twee zgn. webinars gegeven. Via de computer was hij live te volgen en vertelde hij over zijn ervaringen in de Canadese kerk. We hebben in ieder geval in de tijd van de pandemie nog eens extra de waarde ingezien van de moderne communicatiemiddelen om ons geloof uit te dragen. In de boeken over parochievernieuwing wordt hiervan de waarde ook ingezien, ofschoon deze middelen het persoonlijke contact niet kunnen vervangen. De brieven van de apostel Paulus waren belangrijk bij de groei van de kerk in de beginjaren, maar zijn optreden en preken waren dat zeker ook. Via kranten als deze, via onze website en facebook konden we kerkberichten en bezinnende woorden verspreiden. Via de lokale omroep konden we wekelijks Missen uitzenden vanuit de Gummarus. We danken alle vrijwilligers die aan onze communicatie binnen onze parochies werken en aan de medewerkers van de SLOS en het Filmcollectief die voor de tv-uitzendingen zorgden. Vanaf het eerste weekend van juli is de Mis om 17.00 uur op zaterdag zoals vroeger alleen via de radio te volgen. We mogen dan weer maximaal 100 mensen toelaten tot de vieringen. We hopen dat degenen die in staat zijn, zich veilig genoeg voelen om te komen. U bent van harte welkom.

Pastoor Hans de Kort

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Zaterdag 4 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. In deze viering gedenken wij: Han Bom e.v. Toos Bogers; jrgt. o.o. van Meer-Roosendaal; Sjan Foppele-Bakx; Peet van Lakwijk e.v. Riet Uijtdewilligen; Voorganger: Past. S. Chazhoor. Dinsdag 7 juli 19.00 uur: Eucharistieviring; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Vanaf 5 juli starten de vieringen weer. Helaas kunnen de kerkdiensten nog niet in Nieuw-Vossemeer worden gehouden, omdat daar door de 1,5 meter afstand te weinig plaatsen beschikbaar zijn. Vanaf 5 juli gaat het allemaal wat anders dan u gewend bent. Dit begint al met dat u zich van te voren moet aanmelden. Dit kan bij Cees Ton, tel. 0164 – 683440 alleen telefonisch, tot zaterdagmiddag 17.00 uur. Zondag 5 juli 10.00 uur: Kerkdienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren; ds. H. de Bie; organist: Johan Heuseveldt.