Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Afval beter scheiden blijft ook onder de aandacht.
Afval beter scheiden blijft ook onder de aandacht. (Foto: Bep Tielemans)

Zelf wegbrengen restafval succes

GEMEENTE WOENSDRECHT - De resultaten uit de 1-jarige pilot ondergronds inzamelen restafval waren dermate positief dat het college heeft besloten de containers te laten staan en het aantal aansluitingen op de pilot locaties uit te breiden. Dit geeft meer inwoners de mogelijkheid er voor te kiezen het restafval zelf weg te brengen.

Wethouder Henk Kielman licht toe: "Uit de analyse van de gegevens over de periode van 1 jaar is gebleken dat het zelf wegbrengen van het restafval heeft geleid tot een afname van het huishoudelijk restafval van 45%. De gemiddelde persoon in Woensdrecht heeft over 2019 zo’n 131 kilo restafval ingezameld, pilot deelnemers blijken daarentegen over de periode van 1 jaar slechts 73 kilo te hebben ingezameld. Naast de goede resultaten en de effecten op het aandeel restafval bleken ook de reacties en algehele ervaringen op de pilot positief. Uiteindelijk heeft bij het definitieve keuzemoment maar liefst 90% van de pilot deelnemers ervoor gekozen om de aansluiting op de ondergrondse container te behouden. Een kleine 3 % koos ervoor een kleinere 140 liter container terug te ontvangen en 7% vroeg de grijze 240 liter bak terug.”

In een online enquête onder de deelnemers hebben bewoners ook de mogelijkheid gekregen om te reageren met suggesties en/of verbeteringen aangaande de inzamelfaciliteiten voor afval en grondstoffen. Hier zijn goede punten in naar voren gekomen waarmee de gemeente de faciliteiten verder kan verbeteren. Onder andere het plaatsen van extra ondergrondse containers voor restafval, meer plastic containers en de mogelijkheid om blik bij plastic te deponeren (PMD) zijn veel genoemde suggesties en onderwerpen waar de gemeente momenteel actief mee bezig is. Een campagne rondom blik bij plastic loopt al enkele weken.

Wie ook graag wil aansluiten op een ondergrondse restafvalcontainer kan bij de gemeente informeren: via t.krullaards@woensdrecht.nl of 0164-611124.

Meer berichten