Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
College Bergen op Zoom
College Bergen op Zoom (Foto: Dennis van Loenhout)

College: zes miljoen besparen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Het nieuwe college van Bergen op Zoom heeft in drie weken tijd al een financieel voorstel naar de gemeenteraad gestuurd waarin voor 2020 meteen een besparing van bijna 6 miljoen euro kan worden gerealiseerd. In de raadsvergadering van 7 juli wordt het voorstel besproken.

Zoals wellicht bekend is, heeft bijna de voltallige raad meegewerkt aan een zogenoemd Focusakkoord waarin drie prioriteiten staan: cultuurverandering in de volle breedte, verbeteren kwaliteit organisatiebreed en financiën op orde. Op korte termijn is een forse bezuiniging van miljoenen nodig om ervoor te zorgen dat nog dit jaar de Algemene Reserve niet teveel onder druk komt te staan.

Met deze kennis in het achterhoofd is het nieuwe college voortvarend aan de slag gegaan en heeft direct een uitgavenstop en een vacaturestop ingesteld. Op basis van de criteria die voor de uitgavenstop gelden, zijn ook alle budgetten voor 2020 nog eens tegen het licht gehouden. Duidelijk is dat deze bijsturing niet pijnloos kan en zal zijn. De beoordeling van de budgetten vraagt tevens een afweging van de risico’s en effecten. Korte termijn maatregelen kunnen leiden tot gevolgen voor de lange termijn. De gemeenteraad krijgt bij het voorstel voor de besparingen een bijlage gepresenteerd waarin de risico’s en effecten worden geschetst.

'Niet noodzakelijk'

Bij het opstellen van de Begroting 2020 is een aantal onttrekkingen aan de Algemene Reserve begroot. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat er voor sommige zaken al geld uit de Algemene Reserve gehaald zou worden. Er is nog eens kritisch naar die onttrekkingen gekeken en een aantal acht het college niet noodzakelijk.

Dat geldt bijvoorbeeld voor het werkbudget voor de NV Aangenaam (€ 100.000,-) en het Meerjaren Onderhouds Programma Gebouwen (€ 545.000,-) en het Meerjaren Onderhouds Programma Buitensportaccommodaties (€ 215.000,-).

In totaliteit stelt het college aan de raad voor om voor € 860.000,- minder uit de Algemene Reserve €860.000,- te halen. Dat geld blijft dus in de Algemene Reserve zitten. Ook een 'revolving' geldlening van € 870.000,- die twee jaar geleden aan de NV Aangenaam is afgegeven, zal worden teruggevorderd.

In totaliteit komt het college dan tot een voorstel van € 5.876.000,- aan besparingen. De gemeenteraad zal over dit voorstel een besluit nemen tijdens de raadsvergadering van 7 juli aanstaande.

Meer berichten