Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Aanmelden voor bingo in Patronaat

LEPELSTRAAT - 'Lang hebben wij als KBO afdeling Lepelstraat geen activiteiten mogen en kunnen organiseren, maar vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden. We mogen weer, zij het voorzichtig en aangepast.'

'Ook wij willen langzaam maar zeker opstarten en daarom is onze maandelijkse bingo op dinsdag 9 juni aanstaande. Echter wel in samenspraak met de beheerder van het patronaat en volgens de geldende regels. Dat betekent dat maar een beperkt aantal mensen deel kan nemen aan onze eerstvolgende bingo. Omdat ook een registratieplicht geldt MOET vooraf worden aangemeld.
De volgorde van aanmelding is bepalend of u kan en mag deelnemen. Leden van onze eigen KBO afdeling genieten voorrang. Aanmelding kan uitsluitend telefonisch op nummer: 06-29162915.

Bij binnenkomst zal eerst een “check” plaatsvinden of het geoorloofd is het patronaat te betreden. En ook tijdens de bingo zullen diverse voorzorgsmaatregelen worden genomen om een en ander volgens de richtlijnen te laten verlopen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.'

Meer berichten