Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

UITZENDING VAN DE EUCHARISTIEVIERING VANUIT ONZE EIGEN KERK

Als gevolg van de corona-crisis zijn tot en met 1 juni geen openbare, publieke vieringen in onze kerken. De liturgie wordt gevierd met enkel de priester en enkele medewerkers: de priester, diaken, akoliet of misdienaar, lector, organist en een cantor. Om veiligheidsredenen gaat de priester alleen te Communie en is er voor de anderen de geestelijke Communie.

Velen kijken op zondagmorgen naar de televisiemis: De KRO-NCRV zendt mooie Eucharistievieringen uit vanuit verschillende kerken in ons land. Meestal om 10.00 uur, met tevoren het geloofsgesprek. Ook dan zie je dat de Eucharistie niet gevierd wordt door een grotere gemeenschap, maar als het ware in het klein in een verder lege kerk. Zoals alles in de samenleving in deze tijd is het onwezenlijk en apart. Toch hebben we de woorden van geloof, de liederen en de muziek, de tekenen van ons geloof, de gebeden heel hard nodig. Om geestelijk overeind te blijven en het vol te houden. We zijn ook geïnspireerd door onze paus Franciscus bij de zegen Urbi et Orbi (over de Stad en de Wereld), eerder op het lege Sint Pietersplein en met Pasen in de bijna lege Sint Pieter. Franciscus voelt aan wat de mensheid nodig heeft in deze barre tijden. Hij is op zulke momenten even de pastor, de herder, van de hele wereld.

Ook zijn er regionale uitzendingen op ZuidWest TV. Zo konden we de mooie vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag vanuit Bergen op Zoom volgen, vanuit de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Bij gelegenheid van het hoogfeest van Pinksteren zal op ZuidWest TV de Eucharistieviering vanuit de parochiekerk Sint Lambertus vanuit Wouw uitgezonden worden. Dit zal zijn op Pinksterzaterdag 30 mei om 19.00 uur. Op dat moment vindt de besloten viering plaats in de Lambertuskerk, die live zal worden uitgezonden. Niet op zondag, omdat we dan al de landelijke televisiemis hebben. Mocht u ZuidWest TV niet kunnen ontvangen, dan kunt u ook inloggen via hun website. Elke week is er het programma ReliVisie, een oecumenisch programma op ZuidWest televisie, de vrijdagavond verzorgd door de gezamenlijke kerken. Hierbij nodig ik u uit zaterdag 30 mei om 19.00 uur thuis af te stemmen op Zuid West TV en de H.Mis van Pinksteren vanuit de Lambertuskerk te volgen.

Over het opnieuw gefaseerd opstarten van de openbare vieringen in onze kerken en de veiligheidsmaatregelen komt op korte termijn het protocol wat de Nederlandse Bisschoppen in overleg met de Nederlandse regering hebben opgesteld. Op de websites van de parochies zal steeds het laatste nieuws te lezen zijn.

De vieringen van de Eerste Heilige Communie, die in onze parochies steeds druk bezochte vieringen zijn, zijn om veiligheidsredenen verplaatst naar 2021. Tot 1 juli zijn de kerkelijke uitvaarten in Nederland met maximaal 30 mensen, daarna indien de ontwikkeling van de corona-crisis dit mogelijk maakt met maximaal 100. Mettertijd zal dit ook wel verruimd worden. Wij verlangen allen dat dit weer normaal zal worden. Maar ook in de kerk zal dat “een nieuw normaal” worden, zolang er geen vaccin en medicijn zijn. Wij volgen hierbij de instructies van de Nederlandse bisschoppen, die de maatregelen van de Nederlandse regering vertalen naar het kerkelijke leven.

Op zondag 12 juli is het in de parochie de Bron feest van de Heilige Zuster Marie Adolphine. De traditionele processie komt echter helaas te vervallen vanwege de maatregelen rond het coronavirus, met name het evenementenverbod. We zullen daarom alleen een feestelijke Eucharistieviering houden om 11.00 uur in de H. Gertrudiskerk in Ossendrecht. Hier mogen waarschijnlijk maximaal 100 bezoekers bij zijn. Hoe we dit gaan uitwerken, zal nog bekend gemaakt worden. De Stichting Zuster Marie Adolphine maakt het echter mogelijk dat deze viering via ZuidWest TV live wordt uitgezonden!

Enerzijds is er dus afstand. Anderzijds is er grote verbondenheid met elkaar en voor ons als gelovigen met Jezus. Hierin ligt onze kracht.

Van harte wens ik: Een goede gezondheid! Bescherming tegen het coronavirus! Een voorspoedig herstel van hen die ziek zijn! Vrede en alle goeds! Pastoor Frans Verheije

Protestantse kerk Woensdrecht

Tot nader order worden er n.a.v. coronavirus geen kerkdiensten gehouden in onze kerk aan de Dorpsstraat 10 te Ossendrecht.


Meer berichten