Wethouder Lars van der Beek deed fanatiek met de kinderen mee.
Wethouder Lars van der Beek deed fanatiek met de kinderen mee. Foto: Sophia Piesens

Actieplan voor gezondheid

Algemeen

GEMEENTE WOENSDRECHT - Eerder stelden de drie gemeenten op de Brabantse Wal het uitvoeringsplan volksgezondheid vast. Woensdrecht kondigde toen al aan te gaan werken met lokale actiekaarten, waarin partners aangeven welke activiteiten zij ondernemen om de doelstellingen uit het plan te ondersteunen. Het college heeft het actieplan goedgekeurd en ondersteunt met een budget van bijna €37.000.

Burgemeester en wethouders maken daarbij wel de kanttekening dat aanpassing van de activiteiten mogelijk is, als dat nodig is door de ‘nieuwe realiteit’ die ontstaan is door de coronacrisis.

De Brede Welzijnsinstelling (BWI) neemt in de gemeente Woensdrecht de coördinatie op zich van het uitvoeringsprogramma. Zij voeren zelf activiteiten uit en werken daarin samen met andere partijen. In de lokale activiteiten is er aandacht voor onder andere: - Dementie: er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals de Moby Touch om het gesprek te stimuleren en de VR-bril om het begrip voor dementie te vergroten. Na gemeenten en ondernemers komt er dit jaar ook specifiek aandacht voor dementievriendelijke verenigingen. - Mantelzorg: vooral de aandacht voor jonge mantelzorgers staat centraal. - Gezondheid: voorlichting is er voor zowel jongeren (over thema’s zoals roken, alcohol en drugs) als 75-plussers, waarin ingegaan wordt op eenzaamheid, voorzieningen en langer zelfstandig thuis wonen. - Psychische gezondheid: er wordt ingezet op preventie met bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining voor kinderen en een training ouderteam bij zwangerschap. - Bewegen: jongeren worden enthousiast gemaakt door bijvoorbeeld schoolbasketbal, schoolsportmix en de competitie veldrijden.

Problematieken

Bepaalde activiteiten zijn gericht op specifieke problematieken: -Scheiding: voorlichting en begeleiding is er voor verschillende doelgroepen (ouders, leerlingen op basisschool en voortgezet onderwijs, leerkrachten). - Eenzaamheid: diverse activiteiten maken eenzaamheid bespreekbaar bij jongeren, mensen met dementie en ouderen. - Vuurwerk: dit jaar wordt specifiek aandacht besteed aan vuurwerk in de voorlichting en preventie richting jongeren.

Activiteiten in bepaalde dorpen

- Nieuw zijn de vitaliteitsdagen voor ouderen die opgezet worden in Huijbergen. - In Ossendrecht heeft overgewicht bij kinderen extra aandacht. - De trendy sportclinics voor jongeren in Putte worden als zeer waardevol aangemerkt om beweging te stimuleren, overlast te voorkomen en jongeren in beeld te houden. - De jongereninloop in de middag en de avond maakt een groei door. Overlast voorkomen, op een laagdrempelige manier met jongeren aan de slag (individueel of op groepsniveau).

Voorlichting en preventie

- De cursus valpreventie voor 55+ gaat op herhaling. - Tijdens een speciale workshop voor opa’s en oma’s komt hun opvoedkundige rol ten aanzien van kleinkinderen aan de orde, naast thema’s als langer werken, mantelzorg en sociale contacten. - Voor kinderen en jongeren met een beperking wordt er een sportinstuif georganiseerd. - Reanimeren voor jongeren is er voor jongeren vanaf 14 jaar.

Wethouder Lars van der Beek (sociaal domein): “Gedurende het jaar gebeurt er ontzettend veel om onze inwoners te helpen om gezond en vitaal te blijven. Als we terugkijken over 2019 zien we dat vooral activiteiten voor ouderen, bijvoorbeeld rondom dementie, mantelzorg en valpreventie erg gewaardeerd worden. Goed bezocht waren ook de voorlichtingsbijeenkomsten voor 75+ en de middag in Huijbergen over zorg en veiligheid rondom huis. Hier komt een breder vervolg op rondom het thema vitaliteit. Ook bij de activiteiten voor jongeren zien we een groeiend aantal deelnemers bij de inlopen voor sport- en beweegactiviteiten. Dankzij de contacten met jongeren kan ingespeeld worden op wat er leeft. Zo kwamen thema’s als lachgas en seksualiteit als items naar voren. Het geformeerde G-voetbalteam is ook echt een mijlpaal van vorig jaar. Het blijkt soms lastiger om volwassenen te bereiken en passende activiteiten te vinden voor de problematieken die bij hen spelen. Voor komend jaar staat er weer genoeg op de planning, wellicht zijn aanpassingen nodig vanwege de coronacrisis. Alle partners zetten zich vol energie in voor onze inwoners.”