Antoniusplein Lepelstraat
Antoniusplein Lepelstraat

Vragen over seniorenwoningen Antoniusplein

Algemeen

LEPELSTRAAT - Vanuit politieke partij GBWP zijn zowel aan het college van burgemeester en wethouders als aan woningcorporatie Stadlander vragen gesteld over seniorenwoningen aan het Antoniusplein in Lepelstraat.

In een brief aan woningcorporatie Stadlander stelt GBWP: 'Met grote verbazing zien wij dat de seniorenwoningen aan het Antoniusplein nog steeds niet middels een nieuw huisvestingsplan gerealiseerd zijn of ook maar iets dat daarop wijst. Diverse inwoners van Lepelstraat benaderen ons met de vraag: wanneer en hoe gaat het er uitzien met de woningen aan het plein. De verontwaardiging en boosheid van bewoners is gebaseerd op het feit dat er, vanaf pakweg 2012/2013, nog maar drie van de acht woningen bewoond werden door huurders van Stadlander. De overige vijf werden verhuurd voor een laag tarief via een anti-kraakinstelling. In 2017 kregen de toenmalige drie bewoners, die huurders van Stadlander, te horen dat zij de tijd kregen tot oktober 2018 om een andere wooneenheid te zoeken. Stadlander zou hen daarbij behulpzaam zijn. Zij kregen hiervoor ook de wettelijke verhuiskostenvergoeding. De drie bewoners wilden graag in Lepelstraat blijven wonen en dat was ook begrijpelijk en acceptabel voor Stadlander. Een van de bewoners kreeg na inschrijving een seniorwoning in de Franciscusstraat toegewezen. Een andere heer kreeg ook een eengezinswoning toegewezen in de Franciscusstraat en een bewoner koos ervoor om hoofdhuurder te worden bij een woning in de Pater-Damiaanstraat. Deze verhuizingen vonden allemaal plaats eind 2017 en begin 2018. Sindsdien worden alle acht woningen verhuurd tegen anti-kraaktarief weliswaar door Stadlander zelf in plaats van een anti-kraakinstelling. Sinds eind 2018 vragen bewoners, Dorpsraad en onze partij zeer regelmatig naar de stand van het ontwikkelplan Antoniusplein, laatst nog op een bewonersavond georganiseerd door WijZijn Traverse. Steeds een ontwijkend antwoord en andere prioriteiten. Onlangs is een van de woningen voorzien van zonnepanelen. Dan ‘breekt de klomp’ bij diverse Lepelstraters. Zulke acties zijn onbegrijpelijk en zeker op woningen, waar een nieuw plan voorzien was. Logische reacties, want zonnepanelen installeer je niet voor even. Er is geen communicatie met bewoners geweest. Dus zij en wij snappen er niets meer van. De mensen die moesten verhuizen voelen zich belazerd. Zij woonden er graag en zijn ook beduidend meer huurkosten kwijt, dan dat zij er hadden kunnen blijven wonen. De verhuiskostenvergoeding was er om de kosten van de noodgedwongen verhuizing te dekken. De kosten die zij zelf gemaakt hadden voor de schuurtjes, die zijn blijven staan, zijn nooit gecompenseerd. U zult begrijpen dat nogal wat bewoners spreken van onzorgvuldig beleid van uw Stichting. Concreet zijn onze vragen: Hoe is het mogelijk dat er nog steeds geen plan gepresenteerd is? Waarom moesten de woningen op stel en sprong leeg opgeleverd zijn voor 1 oktober 2018? Komen de bewoners die in 2017 moesten verhuizen in aanmerking voor schadevergoeding. Loopt Stadlander huurgelden mis door deze move? Bent u het GBWP eens dat er betere communicatie had moeten plaatsvinden?' Namens de fractie van GBWP, raadsleden Maarten van Eekelen en Betsy de Kock.

Stadlander laat in een eerste reactie weten de zorgen die er in Lepelstraat leven te begrijpen. Na de paasdagen zal de woningcorporatie de brief eerst richting GBWP beantwoorden.

Aan b en w van gemeente Bergen op Zoom vraagt GBWP 'of het realiseren van seniorenwoningen én starterswoningen in Lepelstraat op basis van de dringende behoefte daaraan nog steeds hoog op de huisvestingsagenda staat. Of het college in het huisvestingsplan wil opnemen dat er voor deze doelgroepen extra aandacht is en met Stadlander contact op te nemen om het plan Antoniusplein snel in behandeling te nemen en te realiseren.'