Afbeelding

Vieringen in de Goede Week

Algemeen

Parochie de Bron met parochiekernen Huijbergen, Hoogerheide, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Wanneer is het Pasen?

Dat is wel een vraag dit jaar 2020! Het corona-virus houdt heel de samenleving en de kerk bezig. Dit jaar kunnen we als geloofsgemeenschap niet samenkomen om Pasen te vieren. Wel mogen we hoop putten uit de verschillende Paasverhalen. Ze mogen licht geven in de duisternis waarin we ons momenteel bevinden. En ook uitzicht op betere tijden.

Behalve de verhalen van het lege graf zijn er de verhalen van de verschijningen van de Verrezen Heer aan zijn leerlingen, mannen en vrouwen, in alle vier de evangeliën. Het is opmerkelijk in deze verhalen dat ze Hem niet meteen herkennen. Maria Magdalena denkt bijvoorbeeld dat het de tuinman is (Joh.). Pas als Hij haar liefdevol aanspreekt bij haar naam herkent ze de geliefde Meester. De Emmaüsgangers ( Lc.) zien Hem eerst als vreemdeling die hen troost en pas als Hij het brood breekt voor hen herkennen ze Hem. Thomas ziet het pas in als hij de littekens van de kruiswonden mag zien en voelen. Een verheerlijkte Jezus zonder de stigmata van zijn lijden en dood kan niet Jezus van Nazareth zijn (Joh.).

Omdat de Apostelen zich bedreigd voelden en bang waren eventueel ook gevangen genomen en gedood te worden, lieten de meesten, toen het erop aan kwam, Jezus alleen. Eigenlijk alleen Johannes bleef van de mannen tot op het laatste met de Moeder Maria bij Hem. Terecht mochten zij dus bevreesd zijn voor het verwijt dat de Verrezen Heer hen ging maken.

Maar toen Hij in hun midden kwam, wenste Hij hen: “Vrede”. De leerlingen krijgen zelfs niet de tijd om Hem eerst om vergeving te vragen. Jezus maakt geen toespeling op hun laffe vluchten. Zijn vrede betekent heel veel en gaat diep De Heer heeft veel meegemaakt en is hierdoor getekend. Alleen Hij kan daarom die diepe vrede van God toewensen. “Alles is in orde, alles is nu goedgemaakt met God en de mensen.” De verrezen Heer biedt zijn volgelingen die wondervolle vrede, waarin Hijzelf is binnengetreden, aan. De ervaring van vergeving is een onlosmakelijk deel van de verrijzenis-ervaring van zijn leerlingen.

Wanneer is het Pasen en is de verrezen Heer in óns midden?

-overal waar wij in liefde en vriendschap vindingrijk zijn in zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, bijzonder in het verband van het corona-virus.

-overal waar we op een positieve manier een beetje letten op elkaar.

-overal waar volkeren, groepen en enkelingen zich verzetten tegen onrecht van geweld en oorlog en wegen tot elkaar vinden.

-overal waar vergeving wordt aangereikt, verzoening tot stand gebracht.

-overal waar mensen opnieuw zich oprichten, opstaan om nieuwe kansen te grijpen.

Niet op een uitbundige, maar meer op een ingehouden manier, ervaren wij zo de werkzame aanwezigheid van de Heer door mensen. Mag dat ons licht en vrede schenken. Daarom toch een zalig Pasen!

Pastoor Frans Verheije

Paasvieringen live op tv

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden live uitgezonden vanuit de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. De drie uitzendingen beginnen op 9, 10 en 11 april steeds om 19.00 uur. Op Eerste Paasdag is er dan weer de Eucharistieviering op NPO2. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen parochianen vrije toegang hebben bij een religieuze bijeenkomst, heeft vicaris pastoor Paul Verbeek ervoor gekozen om de vieringen uit te zenden. Parochianen van het hele uitzendgebied van ZuidWestTV kunnen zo via de televisie verbonden zijn en op afstand het feest van Pasen meevieren.

Vanaf het weekend 4 en 5 april liggen de liturgieboekjes de Paaswake en 1e Paasdag in de kapel van de kerken in Hoogerheide en Ossendrecht. Neem ze gerust mee om thuis de vieringen te volgen.

In verband met het coronavirus zijn er voorlopig geen vieringen in verzorgingshuizen.

Protestantse kerk Woensdrecht

Ook in de maand april gaan de kerkdiensten in de Protestantse kerk te Ossendrecht niet door. Wanneer Ds. W. Lolkema preekt, wordt dit uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (12 en 26 april).

Sint Christoffelparochie Quiriniskerk Halsteren en Antonius van Padua Lepelstraat

Vieringen Goede Week

In verband met de kerkdiensten in onze parochie in de Goede Week en in de Paastijd delen wij u het volgende mee:

Zoals bekend is moeten alle vieringen in de kerken besloten vieringen zijn met de aanwezigheid alleen van assistenten. Omdat vanuit de Gummaruskerk te Steenbergen de kans bestaat om de meeste parochianen via directe uitzendingen van de SLOS te bereiken langs de weg van radio en tv zullen in de tijd tot en met Pinksteren alleen daar eucharistievieringen worden gehouden.

In de gemeente Bergen op Zoom is de SLOS alleen via Ziggo te volgen op de Televisie (kanaal 41 TV en 961 radio).Op de radio kan de uitzending gevolgd worden op FM 107.4

Via de website de Sint Annaparochie Steenbergen zijn opnames van deze kerkdiensten een paar uur na de directe uitzending te zien.

De volgende vieringen zijn gepland: Witte Donderdag 9 april en Goede Vrijdag 10 april om 19.00 uur;

Paaswake 11 april om 21.00 uur. En verder alle zaterdagen tot en met 29 mei (Pinksteren): 17.00 uur.

Voor alle eucharistievieringen kunnen misintenties worden opgegeven via het secretariaat van onze geloofskern. Het secretariaat in Halsteren is elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar onder het nummer 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl

U kunt uw aanvraag ook in de brievenbus van het parochiecentrum doen aan Lindenlaantje 13.

Door deze vieringen via de moderne communicatiemiddelen aan te bieden hopen we toch enigszins de verbondenheid tussen de geloofsgemeenschap in stand te houden en ook tussen de parochianen en het pastoraal team. En natuurlijk hopen we zo onze gezamenlijke verbondenheid met God in stand te houden en te versterken. Al deze vormen van verbondenheid zijn zeer nodig in deze moeilijke tijd.

Het pastorale team wenst u allen sterkte en toch, of beter gezegd: juist, in deze tijd een zalig Pasen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Voorlopig vervallen de erediensten. Nadere berichtgeving is te volgen via de online media van de Protestantse Gemeenten Halsteren en Nieuw-Vossemeer: https//halsteren-nieuwvossemeer.protestantse kerk.net


Paasvieringen kerken op ZuidWest TV

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Vrijwilligers van ZuidWest TV gaan van 9 tot en met 11 april elke dag een live-uitzending maken, samen met de RK Lievevrouweparochie en de Protestantse Gemeente. ZuidWest TV is online te bekijken via www.zuidwesttv.nl, maar ook via de zenderpakketten van KPN en Ziggo.