Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Het nieuwe plan voor het Zuneha-terrein op de hoek Wouwseweg.
Het nieuwe plan voor het Zuneha-terrein op de hoek Wouwseweg. (Foto: )

Koopwoningen op Zuneha- en HEMI-terreinen

HALSTEREN – Volgens wethouder Barry Jacobs wordt het hoog tijd dat het Zuneha-terrein en het voormalige HEMI-terrein in Halsteren ontwikkeld worden. Nadat er vorig jaar onrust ontstond rond de plannen voor die locaties liggen er nu nieuwe plannen, waarvan de wethouder hoopt dat ze op weinig tegenstand zullen stuiten.

De plannen voor de Wouwseweg-Buurtweg, het Zuneha-terrein in de volksmond, en het voormalige HEMI-terrein aan de Wouwseweg-Ambachtsweg hebben de gemoederen in Halsteren flink bezig gehouden. In totaal lagen er plannen voor 85 woningen, waarvan 66 huurwoningen. Met name rond het HEMI-terrein maakten omwonenden zich grote zorgen over een stroom aan statushouders, mensen met psychische problematiek of arbeidsmigranten, die met name interesse zouden hebben voor de huurstudio's die op beide locaties gepland waren. Op de plannen voor het voormalige HEMI-terrein werden maar liefst 260 zienswijzen ingediend, nadat een door de buurt opgericht actiecomité een bezwaarbrief verspreidde. Die stroom aan zienswijzen leidde uiteindelijk tot een wijziging van de plannen. Woningcorporatie Stadlander besloot zich terug te trekken, en beide locaties worden nu ingevuld met koopwoningen. Volgens de nieuwe plannen wordt het HEMI-terrein ingevuld met 20 rijwoningen en 6 twee-onder-één kapwoningen, terwijl er op het Zunehaterrein 17 rijwoningen en zes tweekappers zullen verrijzen. "Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen mensen die mogelijk op een locatie komen wonen", verduidelijkt wethouder Barry Jacobs, "maar we zijn blij met de wijziging van de plannen, die in september in de raad komt, waarna de planning wordt bepaald. We verwachten dat ook de buurt tevreden is met het nieuwe plan, en het wordt tijd dat deze locaties ontwikkeld worden. Zeker het Zuneha-terrein ligt al veel te lang braak." 

Woningcorporatie Stadlander stelt bij monde van woordvoerder Kaat van der Weide dat de veranderde vraag naar woningen de belangrijkste motor is achter de gewijzigde plannen: "Toen de oorspronkelijke plannen gepresenteerd werden was er een urgente vraag naar huisvesting voor statushouders, die inmiddels is komen te vervallen. Halsteren is voor ons een belangrijke kern, maar het is ook een krimpgebied. We hebben met de gemeente de volkshuisvestelijke behoefte opnieuw bekeken en ervoor geconcludeerd dat het niet langer nodig en wenselijk is om huurwoningen te ontwikkelingen op de Zuneha- en HEMI-terreinen. We kiezen ervoor om de woningvoorraad die we in Halsteren hebben te behouden, en te verduurzamen en vervangen als dat nodig is. Als we onze woningvoorraad zouden uitbreiden ligt de focus meer op locaties rondom de voorzieningen, daarom hebben we de afgelopen jaren ook stevig geïnvesteerd in het Halsterse centrumgebied."

Meer berichten