Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Erelid Jan Suijkerbuijk van TTC de Liefhebbers.
Erelid Jan Suijkerbuijk van TTC de Liefhebbers. (Foto: Piet Brocatus)

Hulde bij fietsclub Liefhebbers

HALSTEREN - Na ruim 38-jaar voorzitter te zijn geweest van TTC de Liefhebbers heeft Jan Suijkerbuijk tijdens de algemene ledenvergadering op 27 januari 2019 afscheid genomen van deze Halsterse fietsvereniging. Suijkerbuijk blijft nog wel bestuurslid bij TTC de Liefhebbers. Hij is benoemd tot erelid.

Jan Suijkerbuijk is op 1 januari 1980 lid geworden van de Liefhebbers en werd in juni van dat jaar gekozen tot voorzitter. TTC de Liefhebbers is opgericht in maart 1976. Als voorzitter heeft Jan Suijkerbuijk het wel en wee van de verenging dus wel meegemaakt en nogal wat secretarissen, penningmeesters en bestuursleden "versleten". Penningmeester Ariaan Nefs memoreerde in zijn dankwoord de vele verdiensten van Jan voor de vereniging. Suijkerbuijk was één van de gangmakers bij het organiseren van de avond-fiets3daagse die 26 keer in Halsteren is gehouden. Hij was een doener-voorzitter. Wat hij allemaal voor de club heeft gedaan is niet op een paar A4-tjes te vermelden. Zo verzorgde hij het stencil- en drukwerk, ging de plaatselijke middenstand af om advertenties binnen te halen voor het clubblad, onderhield de contacten met gemeente en leveranciers van fietskleding en is samen met zijn vrouw één van de animators van de bingo's. Mede op voorspraak van de Liefhebbers is Jan Suijkerbuijk ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan werd door de vereniging verrast met een aantal mooie aandenkens waaronder een fietsje met inscriptie en een weekendje weg samen met zijn vrouw Lian, die ook in de hulde werd betrokken. Gelukkig blijft Jan nog medebestuurslid om zijn opvolger, tevens schoonzoon, Jeroen van Zomeren met raad en daad bij te staan. Van Zomeren was al een aantal jaren vicevoorzitter. 17 maart start het fietsseizoen: www.ttcdeliefhebbers.nl

Meer berichten