Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Boekenmarkt Sint Quirinuskerk ter ziele

HALSTEREN - Na de evaluatie van de in het braderieweekend gehouden Boekenmarkt heeft het bestuur van de Stichting voor Behoud van de Quirinuskerk na ampele overweging het besluit moeten nemen met de jaarlijkse boekenmarkt te stoppen.

Vele jaren is deze boekenmarkt succesvol gebleken met navenante financiële resultaten. Met de in de loop der jaren verkregen gelden zijn aanschaffingen ten behoeve van de kerk gedaan, evenals noodzakelijk herstellingen, waarvoor de middelen binnen de reguliere kerkbegroting ontbraken. Het besluit is dan ook met pijn in het hart genomen. Eén van de belangrijkste redenen is, dat de opbrengsten enerzijds, en de noodzakelijk te leveren werkzaamheden en de voortdurende zorg gedurende het gehele jaar anderzijds, niet meer in de juiste verhouding stonden. Ook verander(en)de omstandigheden, zoals de intrede van het digitale tijdperk, zijn in de besluitvorming betrokken. Een niet onbelangrijk aspect is de verdere vergrijzing en inkrimping van de groep vrijwilligers.

Een welgemeend bedankje aan allen die de boekenmarkt in het verleden of recent nog hebben bezocht. Dank ook aan de vele vrijwilligers voor hun jarenlange belangeloze inzet. Hoe toepasselijk is het om te moeten zeggen: 'Het boek is nu definitief gesloten'.

Om er zorg voor te dragen dat de Stichting blijvend haar financiële steun kan geven aan de instandhouding van het kerkgebouw is zij druk doende frisse en op de huidige tijd afgestemde ideeën uit te werken voor nieuwe activiteiten in de toekomst, met hetzelfde doel: geld inzamelen voor het behoud van het fraaie kerkgebouw. U wordt van al het nieuws tijdig in kennis gesteld. Nogmaals iedereen bedankt.

Voor de goede orde: het spreekt voor zich, dat het afgeven van boeken et cetera op de bekende adressen vanaf heden niet meer tot de mogelijkheid behoort.

Meer berichten