Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Links wethouder Annette Stinenbosch, hier met partijgenoten van CDA.
Links wethouder Annette Stinenbosch, hier met partijgenoten van CDA. (Foto: )

Wethouder Stinenbosch trots op begroting

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM – Wethouder Annette Stinenbosch is er trots op, en op dit moment buigt de gemeenteraad zich er met een kritische blik over: de begroting van de gemeente Bergen op Zoom voor het jaar 2019. De schuldenlast van 225 miljoen zal naar verwachting het komende jaar nog groeien, maar moet daarna gestaag afnemen.


Wethouder financiën Annette Stinenbosch heeft een grote opgave op haar bord liggen. Niet alleen wordt zij geacht de schuldenlast van 225 miljoen te verminderen, ze moet zich ook een weg banen door allerlei landelijke maatregelen die kosten met zich meebrengen.
In 2018 noteert de gemeente Bergen op Zoom een verlies van 1,4 miljoen op het WMO, Jeugdwet en participatiewet. Dat vraagt om actie, stelt Stinenbosch: "Als we niet ingrijpen zou dat verlies in 2019 wel 5 miljoen bedragen. Daarom moeten we voortvarend en innovatief aan de slag, we mikken erop in 2019 géén tekort te noteren."

Bergen op Zoom is samen met de gemeentes Woensdrecht en Steenbergen actief in het project Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein, en wil onder andere daardoor beter in staat zijn om zorg op maat te leveren, en vooral ook preventief op te treden. "Het intensieve contact met buurgemeenten is heel nuttig en erg leuk", zegt Stinenbosch, "door preventie en ontschotting kunnen we ook op langere termijn een positief effect verwachten."

De nieuwe omgevingswet, de nieuwe privacywetgeving, verduurzamling, de veranderende wijze waarop de WOZ-waarde wordt bepaald en het relatief hoge langdurige ziekteverzuim bij gemeentepersoneel stellen de gemeente voor een grote klus, met de nodige kosten als gevolg.

"De WOZ wordt voortaan bepaald in vierkante meters, niet meer in kubieke meters. Die verandering kost ons de komende twee jaar 1,6 miljoen euro, en voor het opvangen en voorkomen van ziekteverzuim trekken we structureel een miljoen euro uit. Het riooltarief zal stijgen, doordat de verwachte levensduur van riolen naar verwachting geen 60, maar 40 jaar is. Hoe die verhoging wordt doorgevoerd wordt in december bepaald." In totaal hoopt de gemeente zo'n 25 miljoen euro op te halen met de verkoop van gronden en panden. Daarmee, maar ook door de slimme inzet van zogenaamde moederkredieten en in algemene zin goed op de portemonnee te passen wil de gemeente de schuldenlast in de komende jaren verminderen tot een acceptabel niveau. Stinenbosch roemde de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de gemeente in het samenstellen van de begroting, en vertrouwt erop dat het begrip tussen de verschillende afdelingen daardoor gegroeid is, met de positieve gevolgen van dien.

Meer berichten