Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Carmen De la Rambelje

#BoerenRendement thema CZAV open dag

REGIO - #BoerenRendement is het centrale thema van de CZAV Open Dag 2018, hét netwerkevent voor Zuidwest-Nederland in de landbouw! Niet voor niets, want het zijn onderwerpen waar wij als CZAV en Rusthoeve flink op inzetten. Centrale vraag is daarbij hoe we - in deze tijd van klimaatveranderingen - gewasbescherming, meststoffen, uitgangsmateriaal en plantversterkers zo kunnen organiseren dat er een maximaal (boeren)rendement te halen valt. We onderzoeken daarvoor spuit- en strooitechnieken, de effecten van alle mogelijke middelen, de kracht van zaden en gewassen én we zetten nieuwe data in die we met bodemscans en drones verkrijgen.

De uitdaging voor de komende jaren is om alle kennis die we daarmee vergaren samen te brengen en vervolgens optimaal in te zetten via precisielandbouw. CZAV en Rusthoeve vullen elkaar daarbij uitstekend aan. We hebben samen een enorme schat aan kennis én een proefboerderij waar we met de industrie en kweekbedrijven vele mogelijkheden kunnen uitproberen. We vinden het geweldig om op een dag als 20 juni niet alleen de resultaten, maar ook onze aanpak te demonstreren aan u als teler. Bovendien horen we graag uw ervaringen, die we delen met onze adviseurs en de vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Juist die uitwisseling, koppeling en doorstroom van kennis en ideeën leiden tot de innovaties die we nodig hebben om veranderingen succesvol te doorstaan. Dát verandert nooit.

Ruwvoer telen 2.0

Een vijftal melkveehouders op Walcheren start een precisielandbouwpilot met loonwerkers Wisse en Melse-Maljaars in samenwerking met ZAV. De loonwerkers hebben geïnvesteerd in een nieuwe hakselaar, welke is uitgevoerd met een NIR sensor. Deze sensor meet plaats specifiek de opbrengst en de kwaliteit van het gras. Ook kan er ter plekke worden bepaald wat het ruw eiwit, zetmeel, suiker, de hoeveelheid en het percentage droge stof is. Onlangs zijn de deelnemers rond de tafel gaan zitten met CZAV om de pilot door te spreken en tot een gezamenlijke werkwijze te komen.

BioScope zal tijdens de pilot opnames gaan maken door middel van satellietbeelden. Al met al ontstaat er op deze manier voldoende vergelijkingsmateriaal. Er wordt nagegaan of er nu al zicht is op rendement door nieuwe data te verzamelen en te verwerken. Met als doel een hogere opbrengst en kwaliteit met dezelfde input. De hoeveelheid eiwit die wordt gemeten is een maat voor de hoeveelheid opgenomen stikstof. In combinatie met de opbrengst gras kan op deze manier de variatie in opbrengst in de percelen in beeld worden gebracht. De opbrengstpotentie van een perceel is om uiteenlopende redenen niet overal gelijk. Met deze techniek wordt de variatie in kaart gebracht. Na analyse en interpretatie wordt een taakkaart met de verkregen data gemaakt. Voor deze pilot is een kunstmeststrooier van een naburige akkerbouwer beschikbaar gesteld, die plaats specifiek kan strooien op basis van de gemaakte taaktaart.

Nauwkeurig

Van de vijf praktijkpercelen wordt na de eerste snede de ene helft traditioneel gestrooid en de andere helft volgens de strooikaart. De grasontwikkeling zal worden gevolgd en bij de tweede maaisnede zullen de resultaten weer met de NIR sensoren gemeten worden. De satellietbeelden van BioScope zijn inmiddels gemaakt en bewerkt en geven de variatie in biomassa weer. Deze worden nu vergeleken met de data uit de hakselaar gemaakt met de NIR sensor. Door de data samen te voegen wordt een nauwkeurige strooikaart gemaakt.

Ruwvoerplein

Tijdens de Open Dag, 20 juni a.s., van CZAV op de Rusthoeve zal aan dit project aandacht worden besteed op het ruwvoerplein. Een plein wat sinds vijf jaar onderdeel uitmaakt van de Open Dag en gericht is op de rundveehouderij.

De inhoud van het plein is door ontwikkeld en laat ook nieuwe en hernieuwde gewassen als sorghum, voederbieten en veldbonen zien naast mais en gras.

Meer berichten