Wies van den Eijden Vivoo
Wies van den Eijden Vivoo

Afscheid van Vivoo-legende

Algemeen

HUIJBERGEN – Haar zestigste verjaardag werd met heus feestweekend gevierd alsof het de Koningin van Huijbergen zelf betrof. Op zaterdagavond gaven veel oud-speelsters en oud-trainers acte de présence tijdens een receptie in de Vivoo-kantine. Het bestuur verraste de jubilaris met het erelidmaatschap. In alle vroegte togen op zondag medespeelsters onder begeleiding van de Boerenkapel richting het woonadres aan de Dorpsstraat alwaar een heuse aubade volgde. Daarna trok het gezelschap, met het feestvarken Wies van den Eijnden-Aerden als stralend middelpunt, in een fraai versierde praalwagen door de Huijbergse dorpskern naar het voetbalveld. Op het programma een competitietreffen tegen WDS uit Breda, het spel waar het allemaal om draaide!

Huijtrapsters

In 1969 oppert Joke Leijten tijdens een vergadering van de Katholieke Vrouwen Organisatie in gemeenschapshuis De Kloek in Huijbergen het idee om, naast alle overige gezamenlijke activiteiten, ook sportief in actie te komen. Of de KVO-dames, evenals vele mannelijke dorpsgenoten, echtgenoten en zonen bij Vivoo, ook de voetbalschoenen wilden aantrekken? Het initiatief vond enthousiast gehoor bij diverse leden en niet veel later volgde de oprichtingsvergadering bij Vaeders Hoefke. Ook Wies van den Eijnden-Aerden sloot vanachter de toonbank van haar buurtsuper maar wat graag aan.

Onder de vlag van Huijtrapsters gingen dames voortvarend van start. Cees Luijks ontfermde zich als oefenmeester over de leergierige groep die in een wei aan de Putsebaan, naast de huidige camping Staartse Duinen, domicilie vond. Het team gold als welkome sparringpartner voor tegenstanders als De Arend en Zonnestralen uit Hoogerheide. 

De Huijtrapsters maakten begin zeventiger jaren meer en meer furore en annexatie door plaatselijke voetbalvereniging Vivoo kon en zou niet uitblijven. Ondanks aansluiting behielden de dames hun status aparte. Wies van den Eijnden-Aerden werd voorzitster en speelster, Joke Jaspers beheerde de financiën. Joop de Boe werd trainer en Kees Jaspers nam de keepster onder zijn hoede. 

Verbindster

Het ooit vrijblijvende KVO-voetbal onderging in amper een handvol jaar een metamorfose en kreeg officieel gedaante. Van de initiatiefneemsters van het eerste uur stond slechts Wies van den Eijnden-Aerden nog seizoenen binnen de lijnen. Zij gold bijna drie decennia als de moeder overste van de talentvolle jonge meiden en vrouwen die zich in de jaren aansloten. Een rondje langs de velden. 

Lydia Jongejan-Withagen: ”Ik heb heel wat jaren met haar gespeeld. Als laatste vrouw was ze bloedfanatiek en in staat om ons altijd goed te coachen. Ik heb haar leren kennen als een heel aardige vrouw en ze was een moedertje voor ons allen. Een leider in alles.” 

Ook Gerda van Dijke-Vos speelde in haar jonge jaren aan de zijde van Wies: ”Zij heeft met de oprichting van de Huijtrapsters mede het damesvoetbal voor Huijbergen op de kaart gezet. Ze beschikte over een grote mond en hart van goud. Een echte verbindster die alles voor haar clubje overhad.” 

De liefde was wederzijds, ook bij de latere lichtingen Vivoo-dames. “Ze was ook voor ons nog steeds als een moeder. Ieder heeft strikt les van haar gehad. Nooit geblesseerd en altijd voorop in de strijd. Verder staat me nog bij dat, wanneer er weer eens een lens uit de ogen was geraakt, zij deze altijd in het gras wist op te sporen!”, blikt Lian van Eekeren-van Aert terug.

Bloemen

Ploeggenote Lilianne van Aert beaamt de beschrijving: ”Wies was een bikkel, altijd recht voor z’n raap. Ik herinner me dat ze ons allemaal mee uit eten nam, toen ze 60 jaar werd. Deed ze liever dan het met haar gezin vieren. Persoonlijk kon ik het goed met haar vinden, ik kon haar wel aan zeg maar. Sommigen hadden daar meer moeite mee. Ze was onverzettelijk. Ze kwam eens in botsing met een behoorlijke gewichtige tegenspeelster. We schrokken ons rot, maar daar waar die dame bleef liggen, stond Wies op en speelde ‘gewoon’ door. Ook nadat ze op 65-jarige leeftijd met voetbalpensioen ging hebben we als oudgedienden contact gehouden en haar steevast op haar verjaardag op 11 december een bloemetje laten bezorgen.” 

Nadat zij en haar echtgenote Louis hun supermarkt sloten vond Wies volop afleiding in haar krantenroutes alsook de verzorging van haar paarden. De laatste jaren leefde ze een teruggetrokken bestaan. 

Op vrijdag 9 februari 2024 kwam ze een val in eigen huis niet meer te boven. Vivoo-legende Wies van den Eijnden-Aerden was 89 jaar…

Vivoo Dames 1977-1978