Fakkelen
Fakkelen

Meldingen vanwege fakkelen

Algemeen

ZUIDWESTHOEK - REGIO - De brandweermeldkamer ontvangt woensdagavond meerdere telefoontjes van ongeruste burgers die denken brand te zien in de regio’s Woensdrecht, Tholen, Bergen op Zoom, Reimerswaal en Kapelle. Alle melders nemen een felle lichtgloed waar. De oorzaak is fakkelactiviteit bij BASF Antwerpen. Er bestaat geen gevaar voor de omgeving.

De onvoorziene fakkelactiviteit is maandagavond al gestart nadat zich rond 22:20 uur een technische storing voordeed in de fabriek. Het fakkelen veroorzaakt licht- en geluidhinder in de wijde omgeving van de fabriek. BASF verontschuldigt zich bij de buren voor de mogelijke hinder en stelt alles in het werk om deze tot een minimum te beperken.

Fakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij een storing of onderhoud. Het is nodig om de procesgassen op een veilige en milieuverantwoorde manier te evacueren uit de installatie. Het verbranden van de gassen via een fakkel voorkomt dat er schadelijke stoffen in de atmosfeer en het milieu belanden. Bij het fakkelen wordt stoom toegevoegd om een zo goed mogelijke verbranding te waarborgen en roetvorming te vermijden. Na de verbranding blijft enkel CO2 en water over.