Boa's verzorgden een tijdje terug een presentatie voor Dorpsraad Halsteren over hun inzet in Halsteren/Lepelstraat.
Boa's verzorgden een tijdje terug een presentatie voor Dorpsraad Halsteren over hun inzet in Halsteren/Lepelstraat. Foto: Bep Tielemans

“Meer handhaven op Vrederust’’

Algemeen

HALSTEREN - Na twee ingrijpende gebeurtenissen onlangs op Landgoed Vrederust komen er signalen dat mensen het niet prettig vinden zich in die omgeving te bevinden. Het veiligheidsgevoel is ernstig aangetast nadat een wandelende vrouw uit Halsteren nabij het Wasven om het leven is gebracht door een man die bij GGZ WNB verbleef. Binnen korte tijd deed zich een volgend groot incident voor: ontsnapping van een patiënt uit de op het terrein gevestigde tbs-kliniek.  

Voor het bestuur van Dorpsraad Halsteren vormden beide gebeurtenissen aanleiding om zich af te vragen of de dorpsraad zich meer bij de situatie en ontwikkelingen op Landgoed Vrederust moet gaan betrekken. De GGZ instelling ligt immers op Halsters grondgebied en aan de leden van de dorpsraad werd donderdag in de vergadering gevraagd hoe hiermee om te gaan. Voorzitter Eugène van den Eijnden heeft met burgemeester Margo Mulder gesproken over de gebeurtenissen. “Moeten we mensen in contact brengen met gemeente als we signalen van onveiligheid opvangen? Zullen we GGZ WNB uitnodigen om eens te komen spreken?”, legde hij aan de leden voor. 

Als het aan bestuurslid Marissa Zegers ligt, wordt GGZ WNB binnenkort uitgenodigd voor een gesprek. Ze vertelde naar aanleiding van een overleg afgelopen week dat zorginstelling Bosgaard, die tijdelijk ook op het terrein is gevestigd, goed is omgegaan met de gehele situatie.
Diverse andere vestigingen op het terrein vormen onderdeel van het verdienmodel voor GGZ WNB.

Ton Manni zei dat het probleem op Vrederust misschien wel veel ernstiger is dan de twee grote incidenten: “Er heerst daar een maatschappelijk probleem. Er komen regelmatig mensen voor opvang, vaak verwarde personen. Je kunt je afvragen of een opvang als het Leger des Heils juist op die plek wel zo geschikt is. Ook wordt er volop gedeald, auto’s rijden af en aan.” Waarop Wim Buijs reageerde: “Handhaven is al jaren het probleem, dat wordt niet gedaan terwijl dat echt niet zo moeilijk is daar. Er bovenop zitten, problemen in beeld brengen, analyses maken en flink handhaven. Hoe vaak zie je een wijkagent? Niet! Als de politie een verward persoon aantreft kan ze niks. Goede opvang is ook zeggen: dit mag wel, dat mag niet.” Voorzitter Van den Eijnden gaf tenslotte aan dat de dorpsraad meer handhaven extra kan benadrukken bij de gemeente. Eerder dit jaar hebben twee boa’s een presentatie verzorgd bij de dorpsraad over hun inzet in de dorpen Halsteren en Lepelstraat.