Excursie in de Noorpolder laat natuurherstel en vernatting zien (Foto: Perry van Kempen).
Excursie in de Noorpolder laat natuurherstel en vernatting zien (Foto: Perry van Kempen). Foto: Perry van Kempen. Water Natuurlijk.

Natuurherstel in Noordpolder een groot succes

Algemeen

REGIO - Over de Brabantse Wal is veel te doen de afgelopen tijd. Het is één van de Natura-2000 gebieden die met stikstof overbelast zijn. Bovendien speelt er het probleem van de verdroging. Kommer en kwel dus? Niet overal want de herinrichting van de Noordpolder Ossendrecht die aan de voet van de Wal ligt, is een succesverhaal. Natuurherstel is mogelijk. 

Kwelwater

Afgelopen zaterdag verkende een groep wandelaars met natuurgidsen de polder. De excursie was georganiseerd door Willem de Weert van Stichting De Brabantse Wal en de lijst Water Natuurlijk (waterschap verkiezingen 15 maart).  De Weert vertelde over het ontstaan van de Brabantse Wal en de aanmelding van het gebied bij het UNESCO als geologisch erfgoed. Gidsen van Natuurmonumenten legden uit hoe de polder begin deze eeuw gekocht is om het daar opborrelende kwelwater vast te houden. Met succes want de natuur groeit en bloeit volop. Dotterbloem en orchideeën zijn er in juni  volop te zien. Dat de Zouteweg met veel regen soms slecht begaanbaar is hoort daarbij (laarzen aan). 

Vogels

Natuurmonumenten heeft in de polder de route Fazant (5 km) uitgezet en aan de voet van de Wal een pad aangelegd zodat er een wandelrondje mogelijk is. Op de Schenkeldijk, de oudste zeedijk van de streek, is een uitkijkpunt gemaakt met een fantastisch uitzicht op de steilrand richting Hoogerheide. Vogelkenner Hidde Bult uit Putte vertelde daar over de vele soorten water- en trekvogels die in de polder te zien zijn, waaronder de lepelaars die er naar voedsel zoeken. In het gezelschap liep ook Kees de Jong mee. Hij  boerde vroeger in de Noordpolder en woont er nog steeds op de boerderij aan de Maareberg. Hij vertelde wat het voor hem betekende dat zijn land veranderde in natuur. Dat is voor een boer niet gemakkelijk. Voor de wandelaars  was het glashelder dat een succesverhaal als de Noordpolder alleen mogelijk is als de boeren, de natuurbescherming, het waterschap en de gemeente eendrachtig samenwerken om het doel van natte natuur, met volop variatie aan planten en dieren, mogelijk te maken. De Noordpolder bewijst dat natuurherstel, ook op de Brabantse Wal mogelijk is. Op de Facebookgroep WildopdeWal zijn volop foto’s van de natuur in de  Noordpolder te vinden.