Jan Luysterburg
Jan Luysterburg Foto: F. van den Bogaard.

‘Het Brabants boekske is prachtig geworden!’

Algemeen

Wie kent zichzelf volledig? Zelfonderzoek naar wie je werkelijk bent is als kijken in een beslagen spiegel. Je vraagt je af wat je in de diepste diepte van je innerlijk wezenlijk bent. En kom je daar wel achter? Tevens stel je je de vraag, in hoeverre je het resultaat van je bevindingen aan je omgeving en aan de wereld bekend wilt maken. Dit thema is prachtig weergegeven door vormgeefster Marja van Trier in haar ontwerp van de omslag van het achttiende Brabants boekske, dat als titel heeft: ‘k Zal oe zegge wie ik ben.

Eerder berichtten wij u al, dat het voortbestaan van het jaarlijkse Brabants boekske aan een zijden draadje heeft gehangen. Stichting Brabants, de uitgever van het boekske, hield ermee op. Het boekske was dermate verliesgevend geworden dat de andere projecten van de stichting in gevaar dreigden te komen. Bovendien vond redacteur Cor Swanenberg, tachtig jaar inmiddels, het na zeventien edities wel welletjes, hoezeer dit hem ook aan het hart ging.

Enthousiasme

Zijn mederedacteur Jan Luysterburg gaf zich echter nog niet gewonnen. Al bij de presentatie van de ‘laatste’ editie, in maart 2022, meldde hij aan de volle zaal van mfa De Snoeck in Lith dat hij doorging. Het Brabants boekske is immers in de loop van de jaren een mooie traditie geworden, waarbij de Brabantse dialecten op een fantastische wijze gepromoot worden en de Brabantse dialectschrijvers en -dichters een uniek podium wordt geboden. De dialecten vormen, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, belangrijk cultureel erfgoed en heel wat mensen kunnen hun gedachten en gevoelens nog steeds het beste uiten wanneer ze hun eigen dialect mogen spreken.

Aan de krachtige oproep van Luysterburg werd enthousiast gehoor gegeven. Toen eenmaal het thema bekend was, grepen opnieuw vijftig gedreven dialectbeoefenaars naar de pen om hun opvattingen over ‘identiteit’ vorm te geven in een kort verhaal of gedicht. In hun eigen Brabantse dialect uiteraard, want dat is een verplicht onderdeel van de opdracht.

Maar er was meer. De groep mensen die jaarlijks de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd organiseert was onmiddellijk bereid ook de presentatie van het Brabants boekske te organiseren. Budgetneutraal! De gemeente Oss stelt opnieuw de Willem Ivenprijs (een prachtig gekleurde haan, ontworpen door de internationaal bekende kunstenares Jenny Derksen) beschikbaar voor het mooiste verhaal of gedicht in het Brabants boekske. De onafhankelijke jury die de prijs toekent zet haar werkzaamheden dolgraag voort. Iris Bongers, die al zestien jaar het Brabants boekske voorzag van prachtige illustraties, ging opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd haar beste creatieve krachten aanspreken. Marja van Trier, professioneel vormgeefster, verzorgde belangeloos de vormgeving van het boekske. Taalkundige Yoïn van Spijk offerde vele dagen zijn vrije tijd op aan de eindredactie. Drukkerij Printsupport4u wilde dolgraag deze en de volgende edities blijven drukken en kwam met een scherpe offerte. Erfgoed Brabant hielp zoveel mogelijk door het geven van waardevolle adviezen.

Eindresultaat

Over de financiering maakte Luysterburg zich aanvankelijk geen zorgen. De Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, had immers persoonlijk voor hem bemiddeld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant. Hier kreeg hij echter het deksel op de neus. Het fonds weigerde botweg zijn aanvraag in behandeling te nemen, zogenaamd omdat deze te laat was ingediend. 

Goede raad was duur. Zou Jan Luysterburg op zondag 5 maart 2023 in mfa De Snoeck in Lith met het schaamrood op de wangen een niet gedrukt Brabants boekske moeten presenteren?

Toen de nood het hoogst was bleek de redding nabij. Minerve Pers, de uitgever van De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant, en sinds 1 januari ook van De Krant regio Wouw, bood grootmoedig aan de factuur van de drukker te voldoen en stelde zich op die manier garant. 

Het spreekt vanzelf dat Luysterburg Minerve Pers veel dankbaarheid verschuldigd is. Dankzij dit familiebedrijf kon hij op 5 maart in Lith met trots verkondigen: ‘Het Brabants boekske is prachtig geworden!’

Vanaf 5 maart is het Brabants boekske verkrijgbaar via het adres Luysterburg01@ziggo.nl  en via de reguliere boekhandel. De winkelprijs bedraagt € 18,00. 

Voor dit bedrag komt u in het bezit van een heel boeiend en fraai uitgevoerd boekje vol belangrijk cultureel erfgoed en ontroerende zelfkennis.

Verkoopdag 10 maart met kortingsactie voor lezers van deze krant

Vrijdag 10 maart is het Brabants boekske 2023 tussen 10.00 en 16.00 uur af te halen bij De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant, Dorpsstraat 79b in Halsteren en bij Jan Luysterburg, De Acacia 33 (voordeur aan de Struikenlaan). Lezers van deze krant ontvangen een korting en betalen (contant afrekenen) € 12,00 i.p.v. de winkelprijs van € 18,00.