Fractievoorzitter Arjan van der Weegen van GBWP.
Fractievoorzitter Arjan van der Weegen van GBWP.

‘Geen vierde supermarkt’

Algemeen

HALSTEREN - Politieke partij GBWP is faliekant tegen de mogelijke komst van een vierde supermarkt in Halsteren. Er zou een omgevingsvergunning zijn aangevraagd voor vestiging van een Aldi supermarkt op locatie Halsterseweg 54-56. Namens GBWP richten fractievoorzitter Arjan van der Weegen en raadslid Paul Schut zich in een brief tot het college.

‘GBWP heeft jaren succesvol gestreden tegen de komst van een  vierde supermarkt in Halsteren. Het is slecht voor de leefbaarheid op het dorp en een doodsteek voor de middenstand. Tot onze grote schrik lazen we op uw voorlichtingspagina vorige week dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een supermarkt aan de Halsterseweg. Navraag leert dat het hier lijkt te gaan om een vestiging van de Aldi. U zult zich niet verbazen dat wij faliekant tegen de komst zijn van een extra supermarkt. Dat u deze weg in lijkt te slaan leidt bij ons dan ook op grond van artikel 34 tot de volgende vragen: 1. Wie heeft u geconsulteerd, dan wel ingelicht over de mogelijke komst van de Aldi? 2. Hoe verhoudt een mogelijke komst van een grote supermarkt zich tot de herinrichting van de Halsterseweg? 3. Wat betekent van een dergelijk grote ontwikkeling qua autoverkeer voor de veiligheid van fietsers en omwonenden? Wat vinden zij van deze ontwikkeling? 4. Bent u het met ons eens dat een 4e supermarkt op Halsteren ongewenst is? Zo ja, wat is er voor nodig om te verhinderen? 5. Bent u het met ons eens, dat mede gezien de woningbouwopgave, een transformatie naar wonen een betere kwaliteitsimpuls is op deze locatie? Tot slot verzoeken wij u om zo snel als mogelijk een openbaar debat te houden over dit vraagstuk. Zodat inwoners en middenstand van Halsteren zich uit kunnen spreken.’