Afbeelding

ABBO en Mamaloe naar één organisatie voor onderwijs en opvang

Algemeen

HALSTEREN - REGIO - ABBO en Mamaloe zijn al jaren elkaars strategische partners in onderwijs en kinderopvang. Beide organisaties hebben een gezamenlijke visie op een doorgaande ontwikkel- en leerlijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

Op alle zeven kindcentra in de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen bieden de partners vanuit een unieke samenwerking kinderopvang, peuteropvang, tussenschoolse en buitenschoolse opvang en basisonderwijs aan, voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het betreft kindcentrum Kiezelrijk, de Rode Schouw, de Montessorischool, de Aanloop, de Krabbenkooi, School Oost en de Zeeridder.
ABBO en Mamaloe willen nu de volgende stap zetten in deze samenwerking: het realiseren van één organisatie voor onderwijs en opvang. Hiermee ontstaan integrale kindcentra op alle ABBO- en Mamaloe locaties waar opvang en onderwijs geïntegreerd wordt aangeboden vanuit één team, één management, één bestuur en één loket per locatie. Dit voornemen is neergelegd in een ondertekende intentieverklaring tussen ABBO en Mamaloe. In de intentieverklaring, die de instemming heeft van beide besturen, wordt uitgesproken dat de komende tijd onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van één organisatie voor opvang en onderwijs en hoe deze er dan uit gaat zien. De intentieverklaring heeft de steun van de beide besturen en is voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsraden van beide organisaties en kan op brede instemming rekenen. Het onderzoek start het komende schooljaar. Als alles volgens plan verloopt, kan de integratie van beide organisaties per 1 augustus 2023 een feit zijn.