Afbeelding

Kerkberichten

Algemeen

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Het parochiekantoor te Hoogerheide is op vrijdagochtend geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).
Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In HoogerheideRuud van den Brand e.v. Annemarie Ulens. In Putte: Leonie Sloven. In Huijbergen: Broeder Eymard, Frans v. Wezel w.v. Dimphna Suijkerbuijk. 

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 10 april om 09.30 uur: eucharistieviering, Palmzondag, zegening Palmtakken; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Ludo/Kees; Lectrice: Maria Moerkens. Intenties: Marinus en Josina de Jonge, Riekus Sebregts w.v. Catharina v.d. Bergh v.w. verj. Mededelingen: vrijdag 15 april om 15.00 uur: Kruisweg, zaterdag 16 april om 19.00 uur: Paaswake, zondag 17 april om 09.30 uur: 1e Paasdag, woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 9 april om 19.00 uur: Eucharistieviering, Palmpasen, zegening palmtakken; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Anne-Marie Hendrickx; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand. Mededelingen: vrijdag 15 april om 15.00 uur: Kruisweg, zondag 17 april om 09.30 uur: 1e Paasdag, woord- en communieviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 9 april om 17.00 uur: eucharistieviering, Palmpasen, zegening palmtakken; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar; Lector: Ad Voermans. Intenties: Annelie Straver-Stoffelen v.w.verj.; Mededelingen: vrijdag 15 april om 15.00 uur: Kruisweg, zaterdag 16 april is er geen viering, maandag 18 april, 2e Paasdag om 09.30 uur: woord- en communieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Zondag 10 april om 11.00 uur: eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar. Intenties: uit dankbaarheid, Lia Raaymakers-Kruf en Keesje v.w. jrgt. Mededelingen: dinsdag 12 april om 19.00 uur: eucharistieviering in de Adolphine Kapel, vrijdag 15 april om 15.00 uur: Kruisweg, zondag 17 april om 11.00 uur: eucharistieviering, 1e Paasdag.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl. Elke dienst is ook te volgen via Kerkdienst Gemist of Youtube.

Zondag 10 april 9.45 uur: ds. S. Nieuwenhuizen, Oosterhout. Witte Donderdag 14 april: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Pastoor Hans de Kort en pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via bovenstaand nummer. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859.

Zondag 10 april 9.30 uur: Eucharistieviering Palmzondag; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intenties: Corrie de Jonge-Reijnders; jaargetijde Cor van Kaam-Sebregts en overige familieleden; overleden ouders van der Wegen-Ooms. Overleden: Marie-Louise Keijsers. Donderdag 14 april geen ochtendviering; ‘s Avonds om 19.00 uur: Witte Donderdagviering.

Pastoraal woord

Wereldwijd worden er in de bisdommen  geloofsgesprekken gevoerd als voorbereiding op een grote bisschoppensynode in Rome in 2023 met als thema: “Naar een synodale Kerk”.

Elke parochie wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan over dit thema, dat als kernwoord heeft: “Samen op weg”.  Een drietal vragen worden ons voorgelegd: hoe ervaren we het samen vieren, onze zending als gedoopten in de kerk en hoe beleven we het geloof buiten de kerk?

Op woensdag 6 april houden we onder leiding van diaken Jan Foesenek een avond voor alle parochianen uit de St. Anna- en St. Christoffelparochies die geïnteresseerd zijn in een gesprek over deze vragen. We nodigen u uit voor deze avond die wordt gehouden om 20.00 uur in het parochiecentrum van de H. Quirinuskerk in Halsteren. De uitkomsten van ons gesprek met elkaar geven we door aan het bisdom.

Iedere parochiaan mag ook persoonlijk en schriftelijk deze vragen beantwoorden en aan ons als team doorgeven. Dan zorgen wij dat deze antwoorden doorgestuurd worden.

We hopen dat velen willen getuigen van wat er leeft in hun hart als het gaat om ervaringen  met geloof en kerk om zo bij te dragen aan een verder ‘samen op weg zijn’  , ook in onze parochies.

pastoor Hans de Kort

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zaterdag 9 april 19.00 uur: Dienst van W.G.C. Palmzaterdag / Familie viering. In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: jrgt. Adrie Plasmans e.v. Mieke Otte; o. echtp. Geers-Otte; o.o. Otte-van Tilburg; jrgt. o. echtp. Wijmans-van den Enden; Jan de Jong e.v. Lenie Smout en overleden ouders; Voorganger: Past. Lenie Robijn; lector: A. Blom; zang kinderkoor. Dinsdag 12 april 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Voorganger: Past. H. de Kort. Vrijdag 15 april 15.00 uur: Goede Vrijdag: Kinder KruiswegvieringVoorgangers Werkgroep. A. Blom en H. Wouts. 

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Maandag 11 april 19.30 uur: Versper in de Sint Martinuskerk te Halsteren. Dinsdag 12 april 19.30 uur: Vesper in de Protestantse kerk te Nieuw-Vossemeer. Woensdag 13 april 19.30 uur: Vesper in de Sint Martinuskerk. Donderdag 14 april 19.30 uur: eredienst in de Sint Martinuskerk; Ds. Henk van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Familiebericht? Mail: info@minervepers.nl