Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: Het parochiekantoor te Hoogerheide is op vrijdagochtend geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur, op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

U dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, houd 1,5 meter afstand en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan naar: 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan: 06-15656260 of mail naar: uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: Cecilia Huysmans w.v. Gerard Dekkers en Albert Musters, beiden uit Ossendrecht.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zaterdag 25 september om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Mirjam Geers. Intenties: o.o. Riekus Sebregts en Catharina v.d. Bergh. Mededelingen: vrijdag 1 oktober om 09.30 uur: woord- en communieviering, 1e vrijdag v.d. maand; zondag 3 oktober om 09.00 uur: eucharistieviering. 

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 25 september is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 9 oktober om 19.00 uur;

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 25 september om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Lectrice: Nettie v. Aert. Mededelingen: zaterdag 2 oktober is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 9 oktober;

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Mededelingen: zondag 26 september om 11.30 uur: 1e Heilige Communieviering. Zondag 3 oktober is er geen viering, de volgende viering is op zondag 10 oktober;

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl.

Zondag 26 september om 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl.

Zondag 26 september 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Frits van Dijk, alle overleden leden van de KBO; Nellie Slangen; Rien de Krom. Donderdag 30 september 9.00 uur:  Eucharistieviering, Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Overleden: Jo Nuijten-Roosenboom; Margot Rondagh-van Noorden; Toos de Klerk-Ribbens.

Pastoraal Woord

Het worden mooie, drukke weken in onze kerken. De schoolvakanties zijn voorbij en alle activiteiten starten beetje bij beetje op. De informatievonden van de 1e communie en de startbijeenkomst van het vormsel en de online Alphacursus gaan binnenkort beginnen. Op 18 september start ook de Vredesweek. Het thema van dit jaar gaat over inclusiviteit. Een lastig woord. Ik merk terwijl ik aan het typen ben dat de spellingscontrole het voorstel doet om dit woord te veranderen door exclusiviteit, maar het gaat in deze toch echt om elkaar niet uitsluiten, maar oog hebben voor elkaar. De fraters van Tilburg omschrijven dit als een drieluik: zien, bewogen worden en in beweging komen. Je ziet iets, het raakt je en je komt in actie. Eigen verantwoordelijkheid speelt hierin een grote rol.
In de evangelielezing van afgelopen weekend klonk een vraag van Jezus: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Al snel blijkt uit het antwoord van Jezus dat alleen praten over geloof en bidden, hoe waardevol ook, niet voldoende is. Jezus daagt ons uit tot daadkrachtig handelen, tot een navolging van Christus in menslievendheid. Hij geeft daarbij zelf het goede voorbeeld en denkt goed na over de maatschappelijke verhoudingen in zijn tijd.
Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Het is een vraag naar de diepste kern van je geloof, van wat jij belangrijk vindt in het leven. Het antwoord op deze vraag kunnen we alleen zélf geven. Het veronderstelt een gelovig vertrouwen en de bereidheid om je in te zetten voor de ander. Misschien wel tegen beter weten in.

Lenie Robijn, pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

In onze kerk is gedoopt: Naya van Giels, dochter van Johan en Mendy van Giels. Zaterdag 25 september 19.00 uur: Dienst van W.G.C.: In deze viering gedenken wij: o.o. de Blaaij-van Loon en zoon Jan; o. echtp. Looijen-van Osta; Johan van Ginderen. Voorganger: Past. L. Robijn, lector: A. Blom. Dinsdag 28 september 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen; Voorganger: Past. H. de Kort.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 26 september 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Henk van het Maalpad, Startdienst.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Wilt u een familiebericht in deze veelgelezen krant plaatsen?
Bel dan 0164-682286 of mail naar: info@minervepers.nl

Meer berichten