Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

Het is verplicht om te reserveren voor de viering, dit kan op donderdag en vrijdag telefonisch bij Ad Schouw op telefoonnummer 06-30335317.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521:

locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties zijn € 11,00.

Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.

Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl

Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen:

In Hoogerheide: John Dingemans e.v. Corrie Raaijmakers, Petrus de Backer e.v. Marie van Hoof; Martin Augustijn e.v. Ad Govaarts;

In Ossendrecht: Joke Koolen e.v. Leon Jansen, Guust van Dijke w.v. Wies de Dooij, Jan van Bergen w.v. Johanna Aerts; Cor Snepvangers w.v. Frans Stuijts; Mina Bogers w.v. Kees van de Bergh;

In Putte: Frans van Beeck.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 24 januari om 9.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Petra van Pul; Muzikale verzorging: Organiste Lisette v. Mechelen en Cantor Carel Jan Reuver. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zondag 31 januari om 09.00 uur: Eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 23 januari is er geen viering; Zaterdag 30 januari om 19.00 uur: Woord- en communieviering;

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 23 januari 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Lectrice: Itha Buijsse; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zaterdag 30 januari om 17.00 uur: woord- en communieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 24 januari 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Lenny van der Poel; Lector: Emile v.d. Eijnden; Misdienaars: Luka en Petar Loncar; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zondag 31 januari om 11.00 uur: Woord- en communieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl.
De kerkdiensten van 24 januari, 21 februari en 28 februari vinden plaats zonder bezoekers en zijn te volgen via Kerkdienst Gemist of Facebook. De overige diensten gaan niet door. Wanneer de lockdown stopt, dan gaan de diensten weer door.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Zondag 24 januari 10.30 uur: Dit is een kerkdienst zonder kerkgangers. Oecumenische online-viering te volgen via Youtube streaming (pghnv) vanuit de Martinuskerk. Voorgangers: pastor Sebastian Chazhoor en dominee Van het Maalpad. Misintentie: Nellie van de Watering-Boogaart. Overleden: Marie Timmermans-Boogaart; Louis van Snek; Zus van der Weegen-Ooms. Donderdag 28 januari 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans De Kort. Gelieve voor de dienst te reserveren: 0164-682310.

Pastoraal woord

De kersttijd is weer voorbij. We hebben in die periode in de kerk het bekende verhaal gehoord over de Driekoningen. Ze hebben een ster gezien die voor hen aangaf dat er een bijzondere persoon geboren zou worden. Zij hebben hun familie en huis verlaten en zijn op pad gegaan. Vanouds heeft men in de kerk in de wijzen een symbool gezien van de mensen die zoeken naar God en naar het mysterie van het leven en daarvoor in beweging komen. In dit nieuwe jaar willen we samen ook op zoek gaan naar antwoorden op fundamentele vragen zoals: Is er meer dan het zichtbare? Wie is Jezus? Helpt bidden? We hoeven en kunnen voor deze zoektocht ons huis en onze familie niet te verlaten, want deze keer bieden we de alphacursus online aan. Over verschillende onderwerpen volgt in deze cursus eerst een film, waarna we in groepen van 6 hierover met elkaar in gesprek gaan. De cursus is gepland op donderdagavonden tot 15 april van 20.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden is mogelijk via jdekort@kerkmail.nl. U kunt ook de eerste keer meemaken en dan nog beslissen of u door wilt gaan. Pastoor Hans de Kort

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. Zaterdag 23 januari 19.00 uur: Eucharistieviering: Ons gebed wordt gevraagd voor: Corry Wezger-Tak; Net van Loon w.v. Louis de Blaaij; Arjaan de Blaaij; en in deze viering gedenken wij ook: Pastoor Blaauwhof; o.o. Kommers-Schrauwen; Joop van Gorkum w.v. Toos de Bruijn. Voorganger: Past. H. de Kort, lector: F. Veraart. Dinsdag 26 januari 19.00 uur: Eucharistievering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Gelieve te reserveren voor iedere dienst. Telefoon: 0164-682575.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 24 januari 10.30 uur: Oecumenische dienst in de Sint Martinuskerk; Ds. H. van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 en 16.00 uur. Om 12.00 uur evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten