Opnamen Dorpsraad Halsteren | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Dorpsraad Halsteren bijeen in augustus</p>

Dorpsraad Halsteren bijeen in augustus

(Foto: )

Opnamen Dorpsraad Halsteren

HALSTEREN - Dorpsraad Halsteren heeft als vervanging van de onlangs gecancelde rondrit van het college door Halsteren, een aantal filmpjes naar B en W gestuurd. Afgelopen week is er naar aanleiding van deze filmpjes een gesprek geweest met wethouder Patrick van der Velden.


Dorpsraadlid Eugène van den Eijnden heeft met zijn mobiel toestel een tiental locaties in Halsteren gefilmd. Om te beginnen met ontmoetingscentrum de Wittenhorst aan de Schoolstraat/Lindenlaantje en vervolgens het nabij gelegen zorgcentrum Sint Elisabeth dat binnenkort wordt gesloopt. Dorpsraad wijst er nadrukkelijk op de besprekingen op de agenda te houden met Stichting TanteLouise en Elisabeth voor de Halsterse leefgemeenschap te behouden.

De dorpsraad vindt het onbegrijpelijk dat iets verderop in de Dorpsstraat het sterfhuisje bij de oude begraafplaats in de verkoop gaat. 'Voor de begraafplaats zijn eeuwigdurende grafrechten afgegeven. Wat is de waarde van het sterfhuisje, is het de moeite waard dit van de hand te doen?

Aan De Beeklaan vormt behoud van het hertenkamp een belangrijk item. Verkoop levert volgend de dorpsraad weinig op, terwijl heel veel mensen van het hertenkamp genieten. Ook de openbaarheid van het terrein rond de villa moet besproken worden.

Omstreden is het verpanden vanuit de gemeente van object Hof van Ram, waar bijzonder veel energie in is gestoken om deze voormalige manege in de huidige staat te krijgen. Heel veel mensen maken er gebruik van en met de huidige bestemming zal het gebouw weinig opbrengen. Dorpsraad wil verkoop richting gebruiker Heemkundekring Halchterth, waarbij vooral niet het onderste uit de kan gehaald mag worden.

Invulling van een bouwlocatie aan De Beeklaan wordt gezien als een prima initiatief.

Het onderhoud aan de Burgemeester Elkhuizenlaan is met name bij de putten desastreus. Hier moet echt iets aan gedaan worden. Verkoop van hoekjes groen zou de gemeente geld op kunnen leveren. Bewoners zullen die stukje openbaar groen graag willen kopen tegen een redelijke prijs.

Op de filmpjes van de Dorpsraad krijgt de energie neutrale nieuwbouw aan de Kromstraat door woningcorporatie Stadlander complimenten.

De bocht aan de Dorpsstraat en Jan van den Bergstraat moet aangepakt worden om laden en lossen door vrachtwagens veiliger te maken. Een fatsoenlijke toegang voor Plusbus en taxi's naar de entree van gebouw De Merel aan Vogelenzang laat nog steeds op zich wachten. Hulpdiensten kunnen er wel komen door middel van paaltjes verwijderen.

De filmroute wordt vervolgd naar de Zweedsestraat waar behoud van de watersnoodwoningen een zorgenkindje blijft. Alle steun van het college van B en W is hierbij welkom.

En dan de veel besproken aanpak van de Halsterseweg, die al twintig jaar veiliger moet worden. Vanwege de financiële lockdown van de gemeente is de herinrichting alweer opgeschoven. Dit gaat volgens de dorpsraad alleen maar meer geld kosten, want sommige stukken van de weg zijn zo slecht dat langer uitstel niet verantwoord is.

Over de bijgebouwen van de Antoniusmolen is nog discussie gaande en gesprekken met omwonenden over vestiging van een zorghuis laten op zich wachten. Tot een gedragen oplossing komen zou fijn zijn. Verkeerssituaties in de smalle Langstraat eisen aandacht, met name voor de veiligheid van fietsende scholieren.

Auvergnepolder

In de film van de Dorpsraad wordt ruim aandacht geschonken aan de Auvergnepolder. 'Vergane glorie is het vroegere zwembad aan het Scheld. Vaak wordt geroepen 'industrie in dit gebied', de zuidwesthoek van ons dorp. Echter 'handen af van de Prinsessenplaat' een uniek natuurgebied. Windmolens staat op de nominatie gerenoveerd te worden of te vernieuwen met veel hogere. Een spie grond bij en eigendom van Sabic is bestemd voor industrie maar sluit niet aan op bestaand industriegebied. En dan hebben we ook nog natuurgebied het Lange water. Mocht er industrie komen, dan moet er een totale ontsluiting komen richting de A4 diir dit gebied. Dat gaat heel veel geld kosten. Er zal altijd een apart gebiedje blijven dat moeilijk bereikbaar is.'

Dorpsraad Halsteren wijst het gemeentebestuur tenslotte op verkoop van eilandjes langs de A4 in de Schans. Eventueel is verhuren als landbouwgrond een optie. De armlastige gemeente kan gaan voor 'zilver in plaats van goud'.

Meer berichten