Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wethouder Lars van der Beek
Wethouder Lars van der Beek (Foto: Bep Tielemans)

Aandacht voor laaggeletterdheid

GEMEENTE WOENSDRECHT - 'Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend'. In de ‘Week van Lezen en Schrijven’ is hier extra aandacht voor gevraagd, ook in gemeente Woensdrecht.

Het percentage mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computer of smartphone ligt hier hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 16% tegenover 11%. Het ‘lokaal werk-/jaarplan laaggeletterdheid 2020-2021’ geeft aan hoe Woensdrecht verder bouwt aan het To-Taalhuis en invulling geeft aan het onlangs opgestelde regionale plan van aanpak. ‘Dromen, Durven, Doen’ is de titel van het Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024, dat opgesteld is voor 14 gemeenten. In de aanpak van laaggeletterdheid volgen zij twee uitgangspunten: de basis op orde en meer mensen bereiken, conform landelijk beleid. Het plan van Woensdrecht is onlangs vastgesteld door het college. Portefeuillehouder Lars van der Beek daarover: “In Woensdrecht hebben we met het To-Taalhuis al een stevig taalnetwerk staan. Veel activiteiten zijn al opgestart of zijn in ontwikkeling. Onze uitdaging om de basis verder op orde te krijgen, is verder structureren van alle initiatieven en kwaliteit van het lesaanbod. Laaggeletterdheid gaat niet alleen om lezen en schrijven maar ook om online vaardigheden. In corona-tijd is online nog toegenomen.”

Ontwikkeling

Meer mensen bereiken wil Woensdrecht in het bijzonder binnen twee doelgroepen: mensen die Nederlands als moedertaal hebben en kinderen en jongeren met een risico op een taalachterstand. “Anderstaligen die Nederlands willen leren, weten ons eigenlijk al heel goed te vinden”, geeft Monique Swagemakers van het To-Taalhuis aan. “Het ligt moeilijker om mensen te bereiken die zich redden dankzij hun informele netwerk. Pas als zij echt niet meer mee kunnen doen in de samenleving komen ze vaak via familie of bekenden bij ons terecht.”

Het To-Taalhuis in Woensdrecht bestaat ruim 2 jaar en kent een breed netwerk. Met een vraaggerichte aanpak en het doel dat iedereen tevreden en blij is met de hulp die zij krijgen, maken deelnemers vaak een enorme persoonlijke ontwikkeling door. Dit jaar zijn 91 mensen kort of langdurig geholpen met lezen en schrijven. Door de coronacrisis is een deel van het aanbod versneld gedigitaliseerd. Waar mogelijk en wenselijk willen de partners dit de komende tijd blijven benutten. Ook dat staat in het lokaal plan, dat opgesteld is voor de tweede helft van 2020 en 2021 en elk jaar wordt vernieuwd.

Meer berichten