Dorpsraad Halsteren bijeen in augustus
Dorpsraad Halsteren bijeen in augustus Foto: Bep Tielemans

Dorpsraad Halsteren wil jonge leden erbij

Algemeen

HALSTEREN - De Dorpsraad Halsteren vergrijst. Een paar zittende leden hebben te kennen gegeven dat ze willen stoppen met hun lidmaatschap van de dorpsraad. Ook het bestuur zoekt de nodige aanvulling.

De oproep luidt: 'Graag zien we jonge mensen die zich betrokken voelen bij het maatschappelijke, sociale en culturele leven van Halsteren. De dorpsraad vergadert eenmaal per maand en wil je weten wat de onderwerpen zijn waarover gesproken wordt, dan kun je het beste op onze website kijken: www.dorpsraadhalsteren.nl. Daar staan alle vergaderverslagen vermeld. Je kunt je aanmelden via het contactformulier op onze website of door een mail te sturen naar: dorpsraadhalsteren@gmail.com. De eerste drie maanden ben je aspirant-lid en kun je in de praktijk ervaren of je een lidmaatschap van de Dorpsraad ambieert. Ook kun je informatie inwinnen bij de voorzitter, de heer Piet Soffers, telefoon: 06 225 625 73.'

Reactie op bespreking Focusakkoord

Raadslid Rian Govers (VVD) kon onlangs niet zelf aanwezig zijn bij de bespreking van het Focusakkoord van gemeente Bergen op Zoom in Dorpsraad Halsteren, maar zij heeft wel enkele opmerkingen gemeld naar aanleiding van de notulen van die bijeenkomst. Volgens Govers 'staat in het Focusakkoord nergens dat Halsteren betaald parkeren wordt. Dat is een vertaling van iemand wat een eigen leven is gaan leiden maar dat staat er werkelijk NIET. Het is wel in een bijlage vermeld als een idee van een fractie.'

De Auvergnepolder wordt industrieterrein, ook dat staat nergens volgens Govers. Zij zegt: 'Wel gaan er plannen op om de mogelijkheden van de Auvergnepolder te onderzoeken. Maar of dat bedrijventerrein, wonen, of een combinatie, of een energiepolder of een waterpolder of wat dan ook is? Er kan zoveel. Hebben jullie als Dorpsraad Halsteren de onderzoeksresultaten van de HAS bekeken? Zij hebben een prachtige landschapsvisie Auvergnepolder geschreven met input van de bewoners van de Auvergnepolder. Ik wil dit toch graag meegeven aan de dorpsraad. Want er gaan nu een aantal onderwerpen een “eigen leven leiden” terwijl dat niet op de juiste waarde geschat wordt', aldus Rian Govers.

Zorgen over 'racebanen'

Op de Steenbergseweg en Tholenseweg in Halsteren wordt voortdurend te hard gereden. Dat stelden leden in de vergadering van Dorpsraad Halsteren. Peter Hogerheide: 'Op de Steenbergseweg is het vanaf de rotonde Vogelenzang tot aan de Eendrachtsweg één racebaan. Mobiele flitspalen kunnen wellicht het probleem verminderen.'

Dorpsraadlid Jan van Treijen voegde toe dat ook op de Tholenseweg steeds vaker te hard wordt gereden. 'Hoe meer de politie hier zou controleren, des te meer effect dit zou hebben. Bijvoorbeeld één keer per maand.'

Cora Hoogcarspel van de dorpsraad voorziet dat de vestiging van een groot distributiecentrum op het bedrijventerrein in Tholen de wegen enorm zal gaan belasten. 'Op de Tholenseweg en de Eendrachtsweg zal dit uit de hand lopen.'

Verenigingen benaderd

Vanuit de dorpsraad zijn alle verenigingen in Halsteren aangeschreven om gezamenlijk één vuist te maken om lopende maatschappelijke activiteiten die clubs organiseren te waarborgen in deze tijd van corona en bezuinigingen. Voorzitter Piet Soffers: 'Wij zijn benieuwd hoe de verenigingen op onze brief reageren en hier vooraf al op inspelen. Het is belangrijk de jeugd actief te houden en met z'n allen mee te denken voor goede oplossingen.' Lid van de dorpsraad Ben Kannekens verwees naar de Bergse Voetbal Federatie die al voorwerk heeft gedaan. 'Het bestuur van de BVF regelt een en ander namens de aangesloten voetbalclubs. Het gaat niet alleen om subsidies maar ook om huur van accommodaties.' Dit punt wordt meegenomen bij het bezoek van het college van B en W op 12 oktober aanstaande.