Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. openingstijden parochiekantoor: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 26 juli 9.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Koster: Kees van Loon; Lectrice: Mirjam Geers; Muzikale verzorging: Organist Theo Slangen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: Catharina van de Bergh e.v. Riekus Sebregts v.w. jrgt. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt; Marie van Dijke-Goris. Mededelingen: Zondag 2 augustus eucharistieviering om 09.00 uur.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl

Zaterdag 25 juli is er geen viering. Zaterdag 1 augustus eucharistieviering om 19.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134.

Zaterdag 25 juli 17.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Lector: Ad Voermans; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: Piet van Agtmaal vw.jrgt. Piet en Maria van Aert-Aernouts vw.jrgt. en verj.. Mededelingen: Dinsdag 28 juli 08.00 uur woord- en communieviering bij de Broeders.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 26 juli 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Emmy Stigter; Lectrice: Lia Drijdijk; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen; Misdienaar: Dominic Klumpers. Intenties: Gerda Hontelez-Goense vw jrgt.; Jaap Goense. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Marie van Dijke-Goris; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Mededelingen: Zondag 2 augustus is er geen viering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 26 juli 9.45 uur: Ds. I. Koeman, Borgerhout.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310.

Zondag 26 juli 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Antonius Goossens, Annie Karelse-Timmermans en alle overleden leden van de KBO. Onlangs overleden: Corrie Verswijveren-van Loon. Donderdag 30 juli 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort.

Pastoraal woord

Wie een tuin of een moestuin heeft kent zeker de ongemakken van onkruid. Dit jaar heb ik veel meer onkruid in de tuin dan vroeger. Met wat regen schiet het oude onkruid dan opnieuw op, jarenlang was het niet te zien. Nu niet eentje, maar hele bosjes of bossen. Vorige week hoorden we de parabel van de zaaier. Komende zondag en volgende week horen we telkens parabels van Jezus waarin hij iets zegt over het onkruid. We zien in onze tuin niet alleen oude onkruiden die driftig de kop opsteken, maar ook onkruiden die we nooit gezien hebben, die misschien niet eens een naam hebben, maar die niet te bestrijden zijn. Zijn die vele onkruiden een weerspiegeling van de werkelijkheid? Jezus heeft het in de parabel van de zaaier over distels. Ze staan voor ‘de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom’ (mat.13, 22). Maar de ervaring leert ons dat er wereldwijd en op alle domeinen van de samenleving veel meer onkruid is dan alleen maar distels. Onkruid dat ons wellicht echt moedeloos maakt. Zoals de coronacrisis, maar die gaat ooit voorbij. Wat echter niet voorbijgaat is het feit dat de wereld elke dag harder, zelfs gruwelijker wordt. We zien dat in heel veel landen, niet het minst in landen die over de wereld heersen. En het blijft helemaal niet bij die grootmachten, want ontelbaar zijn de landen waar de vrijheid van denken als landverraad wordt bestempeld en vervolgd. Vrijheid, gelijkheid, saamhorigheid …miljarden mensen kunnen er alleen maar van dromen, of weten zelfs niet eens wat ze er zich bij kunnen voorstellen. Dat zijn ‘de zorgen van wereld’ die Jezus bedoelt, en die nog vergroot worden door ‘de begoocheling van de rijkdom’, want die laat zich door niets tegenhouden. Niet door eerlijke handel, niet door respect voor mensenlevens, en nog minder door respect voor het milieu en de natuur. Laten we voor vruchtbare grond zorgen waarin het woord van God kan groeien. Niet als onkruid dat ons wanhopig maakt, maar als heerlijke vruchten van Gods liefde, vrede en vreugde, naar het voorbeeld van Jezus.

Pastor Sebastian Chazhoor

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 25 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. In deze viering gedenken wij: Han Bom e.v. Toos Bogers; Anna Geers w.v. Cornelis Luijkx; Cor van Osta-Laanen; Jaantje de Booij. Voorganger: Past. H. de Kort; lector: A. Blom. Dinsdag 28 juli 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 26 juli 10.00 uur: Voorganger ds. H. van het Maalpad; organist: Edu de Goffau; zang: Annemiek Vogels.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

De Emmauskerk, gelegen aan Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom is weer begonnen met wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur.
www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur is er in de Emmauskerk iedere zondag een evangelische dienst van de GSKI.