Wethouders gemeente Bergen op Zoom bijeen
Wethouders gemeente Bergen op Zoom bijeen Foto: Dennis van Loenhout

Besluiten college b & w Bergen op Zoom

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Besluiten college b & w:

Vraag om vrijstelling gemeentelijke
betalingsverplichtingen

Op het verzoek van kermisexploitanten uit Bergen op Zoom om vanwege de corona-crisis in aanmerking te komen voor vrijstelling van gemeentelijke betalingsverplichtingen (heffingen, belastingen, erfpacht en opstal) heeft het college negatief besloten. Het college wijst bij de afwijzing van het verzoek op de diverse noodmaatregelen die landelijk en gemeentelijk zijn getroffen (bijvoorbeeld de ToZo-regeling). Daarnaast zijn er ook kredietmaatregelen getroffen die soelaas kunnen bieden. Uiteraard heeft bij de afwijzing ook de eigen financiële positie van de gemeente een rol gespeeld. B en W hebben wel aangegeven te bekijken hoe met de kermisexploitanten creatief kan worden meegedacht met eventuele plannen.

Intrekken Last onder dwangsom 
sluitingstijd Albert Heijn 

Het college heeft de lasten onder dwangsom die aan de exploitant van drie AH supermarkten waren opgelegd ter naleving van de Winkeltijdenwet, ingetrokken.