Beregenen grasland
Beregenen grasland

Beregenen van grasland mag

Algemeen

HALSTEREN - ZUIDWESTHOEK - REGIO - Vanwege de aanhoudende droogte staat waterschap Brabantse Delta tijdelijk beregenen van grasland uit grondwater in onder meer gebied de Brabantse Wal.

Grondeigenaren in dit gebied en in gebieden Regte Heide / Riels Laag en het zuidelijk gebied bij Baarle-Nassau mogen hun grasland tot en met zondag 31 mei 2020 beregenen met grondwater om zo het ruwvoer voor koeien veilig te stellen en schade aan sportvelden te voorkomen. Daarbij geldt een urenverbod tussen 11.00 en 17.00 uur, buiten die uren mag er beregend worden. Normaal is beregenen met grondwater vóór 1 juni niet toegestaan.