Ad Verbogt
Ad Verbogt Foto: Dennis van Loenhout

Politieke fracties aan de slag voor reset

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Elf van de twaalf fracties uit de gemeenteraad zijn onlangs digitaal bijeen gekomen. 

Na een inleiding over noodzaak om te komen tot een nieuw bestuur van de gemeente door burgemeester Frank Petter, hebben de fracties met elkaar de mogelijkheden besproken om tot een reset te komen. 'Na een goede discussie is geconcludeerd dat een volledige reset voor 1 mei de definitieve keuze is waar alle partijen zich achter scharen. Deze keuze houdt in dat het focusakkoord en de bemensing van het college voor 1 mei met elkaar wordt afgerond. Na 1 mei is er geen sprake meer van coalitie of oppositie. Alle wethouders die plaats gaan nemen in het college zitten er op persoonlijke titel en niet namens een partij. De komende weken gaan de fracties intensief aan de slag om het focusakkoord af te maken en om te komen tot het beste college voor de gemeente. Bij de bijeenkomst was ook de PvdA aanwezig. Er is hen nadrukkelijk gevraagd om weer mee te doen. De fracties hechten er veel waarde aan om de reset raadsbreed te doen. De BSD was afwezig vanwege hun opvatting over digitale bijeenkomsten in het kader van de reset. Zij zijn intussen bijgepraat over de uitkomsten'. Namens de fracties: Ad Verbogt en Arjan van der Weegen.

Arjan van der Weegen