Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Maarten Koudenburg is tegen een zonnepark tegenover de Dassenberg.
Maarten Koudenburg is tegen een zonnepark tegenover de Dassenberg. (Foto: Bep Tielemans)

'Zonnepark in dit gebied waanzin'

LEPELSTRAAT - Bewoner Maarten Koudenburg van Laageinde bij Lepelstraat uit kritiek op plannen om op braakliggend terrein tegenover de Dassenberg aan de Halsterseweg richting Steenbergen een zonnepark te realiseren. "Het is waanzin om recht tegenover 'natuurgebied' een zonnepark te plaatsen en het druist in tegen duurzaamheid", stelt Koudenburg, die inwoners van Halsteren en Lepelstraat oproept protest in te dienen.

In de rondvraag van de vergadering van Dorpsraad Halsteren donderdagavond stak Koudenburg zijn mening niet onder stoelen of banken. "Op een besloten informatieavond onlangs vanuit gemeente Bergen op Zoom en twee projectontwikkelaars (Odura en Solar Provider Group BV) zijn twee locaties in buitengebied besproken. Het gaat om Zuidgeest, een gebied van 4 hectare op een oude vuilstort en grond tegenover de Dassenberg in Lepelstraat met een oppervlakte van 6,3 hectare, gelegen tussen de A4 en Stierenweg met bestemming kassen/landbouw. Intussen is voor deze vier percelen omvattende locatie aan de Halsterseweg tegenover de Dassenberg op 10 januari 2020 een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Uiterlijk binnen 26 weken na de aanvraag komt een ontwerpbesluit ter inzage en kan bezwaar ingediend worden."

Overwegingen van initiatiefnemers zijn 'bewoners mee te laten investeren en delen in de opbrengst' en daarnaast dat 'overname van een landbouwbedrijf in deze tijd door de zoon van een van initiatiefnemers alleen mogelijk is met commerciële projecten'.

Als technische argumenten om tegen Zonnepark Dassenberg te zijn geeft Maarten Koudenburg aan: "Beweerd wordt dat na 25 jaar de zonneweide weer akkerbouwgrond wordt en er gewassen kunnen groeien, maar dat is niet correct; de natuurlijke variatie van de grond is dood. Door de zonnepanelen komt er geen of nauwelijks zonlicht en het ecosysteem wordt verstoord. De begroeiing zal onder de panelen minimaal zijn en beweiding door schapen is niet uitvoerbaar. Bovendien raden wetenschappers van de Wageningen Universiteit en research en RIVM sterk af om landbouwgrond te gebruiken voor zonneweiden. Ze pleiten voor meer onderzoek naar de effecten van misbruiken van landbouwgrond. Met andere woorden: dit is geen duurzame energiewinning die de gemeenteraad bepleit. Visueel is dit project een wangedrocht en een aanfluiting om pal naast een natuurgebied aan te brengen. Dit vraagt om protest vanuit de bevolking/inwoners van Halsteren en Lepelstraat." Koudenburg vult aan: "Er is overigens voldoende literatuur beschikbaar over deze materie."

Dorpsraad Halsteren wees de bezwaarmaker, tot diens grote verbazing, door naar Dorpsraad Lepelstraat: "Waarom in eerdere vergaderingen dit onderwerp wel bespreken en nu ineens niet?"

Meer berichten