Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

1 jaar To-Taalhuis in de gemeente Woensdrecht

Één jaar geleden is het To-Taalhuis geopend. Samen met netwerkpartners, scholen, taalvrijwilligers en de gemeente, is stap voor stap gebouwd aan een gezellige plek bij de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. Een plek waar bezoekers terecht kunnen die meer willen weten over leren het leren van de Nederlandse taal of digi-taal.

Zoveel mensen, zoveel wensen
Bezoekers van het To-Taalhuis komen met allerlei vragen. Vragen om de grammatica te verfijnen, het spreken te verbeteren, het werken met de tablet of laptop onder de knie te krijgen, het leren whatsappen met kleinkinderen, het beter begrijpen van moeilijke woorden van een cursus op het werk, enzovoort. Tijdens de inloop op donderdagochtend worden ook regelmatig nieuwe vrijwilligers ontvangen. Zij bieden hun tijd aan om anderen te helpen tijdens taal-oefenmomenten, bij de taalklas of bij digitale vragen.

Het draait om taal én meedoen
Bij elke vraag die in het To-Taalhuis gesteld wordt, wordt er samen met de vragensteller goed bekeken welke manier van leren, welke materialen en/of welke taalaanbieder of vrijwilliger daar het beste bij past. Hierbij draait het om het verbeteren van lezen, schrijven, spreken of computeren, maar ervaring leert dat het sociale aspect net zo belangrijk is.

Trots op bezoekers
Vanaf de eerste openingsdag van het To-Taalhuis wisten inwoners van de gemeente Woensdrecht de weg te vinden. Sommigen werden verwezen door bijvoorbeeld familie of vrienden. Anderen hadden dit steuntje in de rug niet nodig. Die kwamen gewoon gauw even langs met hun vraag.

Wie de stap richting het To-Taalhuis wil zetten, maar twijfelt, luidt de boodschap van de mensen die hen voorgingen: ga gewoon een keer langs. Iedereen die de Nederlandse taal of digi-taal wil verbeteren is er meer dan welkom: elke donderdagochtend (tijdens de schoolweken) tussen 10.00 en 11.30 uur aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide. Lukt dat niet, dan is een gesprek op een ander moment of aan de eigen keukentafel thuis, ook altijd mogelijk: telefoon 06-36 03 08 52 of e-mail info@to-taalhuis.nl.

Meer berichten