Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
De elf cursisten kregen hun diploma uit handen van de wethouder.
De elf cursisten kregen hun diploma uit handen van de wethouder.

Diploma voor elf EHBO-cursisten

HOOGERHEIDE - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van EHBO-vereniging Hoogerheide kregen elf personen die geslaagd zijn voor hun cursus het EHBO-diploma in handen. Daarnaast werd afscheid genomen van drie bestuursleden die zich jarenlang hebben ingezet.

De eerste in rij van drie is Piet Luijks. Piet nam in 2007 de rol van voorzitter met veel toewijding op, nadat zijn voorganger onverwacht besloot om uit het bestuur te stappen. Met zijn inzet is de vereniging opgebloeid tot waar deze nu staat. Naast zijn functie als voorzitter was Piet jarenlang de verbandmeester en zorgde hij voor een topconditie bij alle AED's in Hoogerheide en Woensdrecht. Als klap op de vuurpijl stelde secretaris Annie Broos voor om Piet voor de te dragen voor het erelidmaatschap van de EHBO-vereniging. Alle leden stemden hier unaniem voor, waarna Piet de eervolle benoeming kreeg.

Ook werd er afscheid genomen van Regina, die de rol als penningmeester van het verenigingsbestuur vervulde met grote toewijding. Ze heeft zich jarenlang ingezet en daarvoor wilt de EHBO-vereniging haar heel hartelijk bedanken.

Als laatste nam het bestuur ook afscheid van Ingrid van Broekhoven. Ingrid was de notulist in het bestuur en zorgde er altijd voor dat de notulen keurig verzorgd werden tijdens elke vergadering. Daarnaast heeft ze zich ook jarenlang ingezet ten behoeve van de jeugd-EHBO. Voordat zij notulist was, was ze als jeugdafgevaardigde in het bestuur.

In het laatste deel van ledenvergadering sloot wethouder Lars van der Beek nog aan, waarbij hij namens de gemeente een dankwoord en waardering uitsprak naar de EHBO-vereniging Hoogerheide. Tevens kregen elf van de twaalf cursisten die het EHBO-examen succesvol hadden afgelegd het diploma uitgereikt door de wethouder. De twaalfde cursist kon helaas het examen niet afleggen vanwege een blessure. En zo heeft Hoogerheide en Woensdrecht er weer elf hulpverleners bij.

Meer berichten