Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Buurtbemiddeling nieuw in Gemeente Woensdrecht

ZUIDWESTHOEK - Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van gemeente Woensdrecht gebruik maken van buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Hierdoor kunnen inwoners het contact met elkaar herstellen en oplossingen bedenken.

Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om te kunnen starten met buurtbemiddeling, is WijZijn Traversegroep op zoek naar vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden via telefoon 06-36124933 of e-mail: buurtbemiddelingwoensdrecht@wijzijntraversegroep.nl.

Tot op heden konden mensen alleen bij gemeente, woningcorporatie of politie terecht met burenoverlast. Mensen wachten vaak (te) lang voordat ze bij deze instanties aankloppen en ingrijpen kan meestal pas als wettelijke regelgeving wordt overtreden of de zaak uit de hand loopt. De situatie is dan doorgaans al lang aan de gang en de emoties zijn hoog opgelopen. Vaak is de situatie begonnen met onderliggende ergernissen in de burenrelatie. Door een interventie op de klacht zelf wordt de kern van het probleem vaak niet opgelost. Dat kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe buren die zich niet hebben voorgesteld, of een kind dat door een buur onredelijk is toegesproken. Deze instanties kunnen mensen voortaan doorverwijzen naar buurtbemiddeling. Mensen mogen ook direct zelf het contact zoeken met buurtbemiddeling.

Burgemeester Adriaansen licht toe: "Steeds meer inwoners benaderden de afgelopen jaren ons als gemeente Woensdrecht of de politie met sociale conflicten, waaronder burenruzies. Dat is de reden waarom we per 1 januari 2019 met professionele buurtbemiddeling willen starten. Nu gebeurt conflictbemiddeling nog door mensen van de afdeling handhaving, maar we zien door de toenemende vraag dat dit steeds meer tijd en professionaliteit vergt. Het is mooi dat we van de reeds ruime opgedane ervaring van de Traverse groep gebruik kunnen gaan maken."

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddelaars starten door echt te luisteren naar de verhalen van beide buren. Vervolgens kunnen de bemiddelaars, onpartijdige vrijwilligers, buren helpen samen in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. Hierdoor kan er meer begrip voor elkaar komen. Ook streven zij naar een haalbare oplossing, waartoe beide buren gemotiveerd zijn deze uit te voeren. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 75 procent van de situaties een goed resultaat heeft, ook op lange termijn.

Meer berichten