Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Ouders en teams van plaatselijke Lowys Porquin basisscholen in discussie over mogelijke wijziging van schooltijden.
Ouders en teams van plaatselijke Lowys Porquin basisscholen in discussie over mogelijke wijziging van schooltijden. (Foto: )

Wijziging schooltijden in continurooster?

HALSTEREN - In basisschool de Springplank in Halsteren kwamen op dinsdagavond 26 september leden en oudergeledingen van de MR's, leerkrachten, directieleden en vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang bij elkaar om te praten over het mogelijk wijzigen van de schooltijden in de nabije toekomst. Onder de ouders van de kinderen van 0 tot 8 jaar van de Halsterse basisscholen De Springplank, De Toermalijn, De Biezenhof en Sint Maarten en van De Wegwijzer in Lepelstraat is een tijdje terug een enquête gehouden over het overstappen naar een continurooster.

De uitkomsten van de enquête werden gedeeld en er werd een levendige discussie gevoerd op basis van speed daten en een Lagerhuisdebat naar aanleiding van stellingen. De eerste oordelen werden afgetast met een Petje op / Petje af sessie.

Het doel van deze avond was beeldvormend. De deelnemers konden in deze fase van het proces een mening vormen over het fenomeen 'continurooster' en dat bezien vanuit de positie van ouders, leerkrachten, mensen uit de kinderopvang en vanuit de praktijk. Soerd Sanderse, directeur van een school in Middelburg, waar al jaren volgens een continurooster gewerkt wordt, gaf zijn visie op de stellingen en naar voren gebrachte punten, ondersteund met voorbeelden vanuit de praktijk. De enquête toonde aan dat 57% voor invoering was en 43% tegen.

Continurooster
Het werken op basis van een continurooster houdt in dat er afgeweken wordt van de traditionele schooltijden, waarbij kinderen vrij zijn op woensdagmiddag en ze tussen de middag naar huis gaan. De schooldagen duren dan veelal tot half 4. In een continurooster starten de lessen bijvoorbeeld om half negen en zijn de kinderen al vrij om 14.15 uur of om 14.00 uur als alle dagen van de week hetzelfde rooster hebben. Ze kunnen ook vrij zijn op woensdagmiddag of indien gewenst op vrijdagmiddag. Alle kinderen blijven de 'hele dag' op school en blijven dus ook over. Invoeren heeft gevolgen voor de weekstructuur van ouders, van kinderopvang en van sport- en muziekverenigingen.

Kind centraal
Duidelijk op deze avond was zeker dat veranderingen goed moeten zijn voor de kinderen, daarna komen de ouders, leerkrachten en de opvang aan bod. De meningen daarover werden heel open gedeeld. "Krijgt mijn kind zo wel voldoende beweging en komen ze nog aan buitenspelen toe? Ook de leerkracht heeft behoefte aan rust en pauze. Is er nog wel een rustmoment? Is het minder gehaast als je je kinderen niet tussen de middag moet ophalen? Eetmomenten zijn kort en mijn kind is een langzame eter?"

Als onze scholen een continurooster gaan draaien, gaan andere partijen daar dan wel in mee, zoals opvang, zwemlessen, sportlessen en muziek?

Brengt dit ook nog kosten met zich mee en voor wie dan ( ouders, school)? Doet elke school dan hetzelfde of kunnen we variëren? Hoe doe ik dat dan met mijn werk? Ik weet niet goed wat ik moet vinden van iets wat ik nog niet ervaren heb. Kunnen we proefdraaien en hoe lang dan? Is het ook niet een kwestie van wennen? Onder aan de streep was de conclusie: Als we het doen…. moeten we alles goed regelen. En dat geldt voor alle betrokken partijen.

En nu..

Heel bijzonder was zeker het feit dat deze 5 scholen zich in dit proces gevonden hebben en dat volgens beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming hebben opgepakt.

De bevindingen van deze avond werden mee terug genomen naar de diverse teams op de scholen en eind dit jaar zullen zij terug komen met hun oordeel en mogelijk besluit. Mogelijk is er begin dit jaar een duidelijker beeld van wat de diverse scholen gezamenlijk daarin willen. Mocht het tot invoering komen, dan niet eerder dan 2020.

Meer berichten