Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Coalitieakkoord 'Brug naar de Toekomst'

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - De nieuwe coalitie van GBWP, VVD, CDA en GroenLinks in de gemeente Bergen op Zoom heeft vrijdagmiddag haar coalitieakkoord 'Brug naar de Toekomst' gepresenteerd. Tegelijkertijd zijn de kandidaat wethouders voorgesteld en hun portefeuilles.

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende portefeuilleverdeling: Burgemeester Frank Petter: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Lobby en Representatie. Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP): Economie en Vrijetijd. Wethouder Patrick van der Velden (GBWP): Stad, Dorp en Groen. Wethouder Barry Jacobs (VVD): Sociaal en RO. Wethouder Annette Stinenbosch (CDA): Financiën en Bedrijfsvoering. Wethouder Andrew Harijgens (GroenLinks): Duurzaamheid en Wmo.

In de Collegekamer van het Oude Stadhuis aan de Grote Markt in Bergen op Zoom blikten eerst formateurs Ad Verbogt en Patrick van der Velden terug op het informatie- en formatieproces. Verbogt: "De partijen zijn eruit gekomen, er is tot vandaag aan het coalitieprogramma gewerkt. Enorme dank aan iedereen die het coalitieakkoord mee tot een succesvol document heeft gemaakt. Wij zijn begonnen met de mens centraal te stellen in plaats van uit te gaan van de inhoud. Ook is afgesproken in het begin niet over verdeling van portefeuilles te praten. Trefwoorden in het akkoord zijn: verbindend, eerlijk en vooruitstrevend. Er zijn zes bestuursprogramma's waarvan duurzaamheid apart is opgenomen in het akkoord."

Van der Velden vulde aan: De titel 'Brug naar de toekomst 2018 - 2022' is niet zomaar gekozen. We komen van bouwstenen en samen met de 33 raadsleden gaan we de komende jaren uitvoering geven aan het gekozen beleid. Dinsdag is er een open werksessie met de raadsleden; donderdagavond komen de resultaten hiervan aan de orde in de raad. Voor burgers willen we een aantal sessies organiseren als opmaat naar de begroting."

De installatie van de wethouders gebeurt in de raadsvergadering van donderdag 17 mei.

Meer berichten