Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

To-Taalhuis open voor alle inwoners

GEMEENTE WOENSDRECHT - Wie de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, heeft moeite om mee te komen in de samenleving. Dat is lastig en jammer. Daarom kan voortaan elke inwoner van de gemeente Woensdrecht in het To-Taalhuis terecht. Het To-Taalhuis is een onderdeel van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, gelegen bij het Welzijnscentrum K4 in de Kromstraat 4 te Hoogerheide, en is officieel geopend op 8 mei 2018.

Het To-Taalhuis is een ontmoetingsplek waar bijscholing wordt gegeven, om mensen te helpen met beter leren lezen, schrijven, praten, rekenen en omgaan met de computer. Er wordt samen geoefend en er wordt tevens individueel gekeken hoe iemand zich het beste verder kan ontwikkelen. Daarvoor biedt het To-Taalhuis verschillende manieren van ondersteuning aan. Er zijn taalgroepen actief in de verschillende dorpskernen, er worden cursussen en workshops georganiseerd of men kan kiezen voor een taalmaatje waarmee één op één geoefend wordt. Kortom een taalaanbod in zijn totaliteit.

Vaak vindt men het lastig een eerste keer naar het To-Taalhuis te komen of kent men dit nieuwe initiatief niet. Daarom hebben mensen een steuntje in de rug nodig. Het is dan ook aan te raden als men iemand kent die gebaat zou zijn met hulp om beter te leren lezen en schrijven, rekenen of computeren, samen naar het To-Taalhuis te komen. De omgeving is belangrijk bij het zetten van de eerste stap.

Het To-Taalhuis is geopend elke donderdag voor vrije inloop tussen 10.00 en 11.30 uur. Wanneer de inloop niet past, kan men ook een afspraak maken. De afspraak kan bij iemand thuis doorgaan. Er wordt dan individueel gekeken welk taalaanbod binnen de gemeente Woensdrecht het beste past. Het To-Taalhuis wil zo de taalvaardigheid van iedereen die het nodig heeft, zo snel mogelijk vergroten.

To-Taalhuis Woensdrecht

Open: Donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur of op afspraak
Adres: Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide
Telefoon: (0164) 672049
E-mail: To-Taalhuis@bwiwoensdrecht.nl

Meer berichten