Afbeelding

Dorpsplatform Woensdrecht

Algemeen

WOENSDRECHT - In de veertig belangstellenden en betrokkenen woonden op dinsdagavond in ‘t Blickvelt de openbare vergadering bij van Dorpsplatform Woensdrecht

Waarnemend voorzitter Peter Kuijlen heette iedereen welkom en lichtte toe wat het dorpsplatform vorig jaar heeft gedaan: grasbetontegels zijn aangebracht in de Langeweg; wimpels in de Dorpsstraat rond Koningsdag; ingebruikstelling bloembak leerlingen Zuidwesthoek College bij uitzichtpunt aan de Rijzendeweg; jaarlijks plaatsen van een kerstboom. 

Een bewoner sprak in over de Boa’s en zei dat deze slecht bereikbaar zijn. Wethouder Thierry de Heer gaf aan dat je de servicelijn kan bellen of een melding via ‘Signalen’ op de website van de gemeente kunt doen. Het telefoonnummer van de servicelijn is gegeven. Een andere dorpsbewoner stelde voor om bij de nieuwe school een klein voetbalveldje aan te leggen.

Luc de Nijs van Bouwgroep De Nijs – Soffers ging op verzoek van het dorpsplatform in op de stand van zaken met de RK kerk. De Nijs gaf aan aan dat er nieuwe schetsen zijn gemaakt van 20 appartementen. De schetsen worden aan de aanwezigen getoond. De gevel van de kerk blijft intact. Vanuit cultuurhistorisch onderzoek, dat nog niet geheel is afgerond, blijkt dat de toren geen waarde heeft maar wel behouden moet blijven. In december is er waarschijnlijk meer duidelijkheid. In het nieuwe plan zijn 20 appartementen voorzien. De ingang wordt aan de achterzijde gerealiseerd en parkeren is voorzien op het thans braakliggend terrein naast de R.K.-begraafplaats. Er zal nog overleg plaatsvinden met de omwonenden. 

Sven Willemsen van de gemeente Woensdrecht verzorgde een presentatie over de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht wordt en een grote verandering zal betekenen voor onder meer bestemmingsplannen. Als voorbeeld laat Sven zien hoe een melding moet worden gedaan met het kappen van een boom onder de nieuwe Omgevingswet.

Wethouder Thierry de Heer gaf desgevraagd aan dat de bouw  van het Integraal Kind Centrum gestaag vordert. Naar verwachting zal de school volgend schooljaar worden geopend. De voorzitter geeft aan dat het parkeren van het bouwverkeer goed verloopt. Hij maakt daarvoor een compliment aan de gemeente. De wethouder voegt toe dat de inspraak voor de inrichting van de omgeving met diverse belanghebbenden heeft plaatsgevonden en is vastgesteld. Een klein voetbalveldje bij de school maakt deel uit van de plannen.

Er wordt een nieuwe oproep gedaan voor leden voor het dorpsplatform. Het dorpsplatform presenteert haar nieuwste Leefbaarheidsagenda (2023 – 2028). Wethouder Thierry de Heer gaf aan dat met alle dorpsplatforms nog zal worden gesproken om de agenda’s nog beter af te stemmen met de gemeente. Zo wil hij bijvoorbeeld een inwonersdag voor nieuwe inwoners in de kernen zelf organiseren waarbij verenigingen en dorpsplatforms worden betrokken. 

Vanuit BWI wordt gevraagd of de pilot met ’t Blickvelt wordt verlengd. De directeur van BWI heeft aangegeven dat het afgelopen jaar goed is verlopen en de pilot met nog een 1 jaar zal worden verlengd. 

Tenslotte vroeg de heer Samson nogmaals aandacht voor de verkeerssituatie op de kruising van Dorpsstraat/Grindweg en de Langeweg. Er wordt veel te hard gereden en sommige grasbetonstenen zijn kapot gereden. Ook wordt er aandacht gevraagd voor het stratenplan rondom de nieuwe school. Volgende vergadering Dorpsplatform Woensdrecht is op 21 mei 2024.