Jan Luysterburg
Jan Luysterburg

Straot 2

Algemeen

Van harte beterschap!

De mensen die altijd reageren op deze rubriek zijn erg trouw. Eén van die mensen is Ad Borremans. Ik kan altijd rekenen op zijn bijdrage. En de mensen kijken altijd weer uit naar zijn humoristische en vaak hilarische verhaaltjes. Deze keer heeft hij echter moeten melden dat hij door ziekte niet in staat was om iets aan te leveren. Ik denk dat ik namens al onze lezers spreek als ik hem van harte een spoedig herstel en een goede gezondheid toewens.

En dan gaan we nu weer de straat op, want dat was het onderwerp van de vorige keer. Monda van Diesen schrijft:

Beste Jan,

Mijn bijdrage over de straot.

Ien de straot waor iek woon kenne de meesse mekaore allemaol. Het ies een gezellige buurt en as het nwodig ies dan ellepe we mekaore. W’ouwe mekaore ien de gaote (om te zien of alles goed gaot) en atter iemand oep reis gaot houwe we mekaore’s uis ien de gaote.

Mar wa zo spijtig ies, da d’ies datter tegeworrig zo weinig kienders oep straot speule. Nou ies da d’ien mijn straot wel te begrijpe netuurlijk, want hier wone bekaast ammoal ouwe meesse. Mar over het algemjeen speule er weing kienders oep straot. Nie gezond wur. Ze ziette teveul oep dur IPad spellekes te speule.

En echt oep straot speule, kan netuurlijk ok nie, want da’s veuls te gevaorlijk ien deze tijd. Mar oep het trotwaar of ien speultuintjes, da kan wel.

Het was aanders ien mijn kiendertijd. Wij konne wel oep straot speule. We speulde zelfs trefbal miede oep straot. En as t’er een auto aon kwam, dan zee t’er iemand: ‘Pas oep manne, evekes wachte, d’ur kom d’een auto aon!’

En as we ien de zomer te laank buire waore en nie gère bienne kwaome, dan zee oos ma: ‘Alleej kom naor biene, sebiet vliegt’er een vleermuis ien oeuw haor en die krijgde er nwoot mjeer uit!’ Dan gienge we toch mar!

Hartelijk bedankt weer, Monda. Fijn dat je ons steeds weer laat genieten van je nostalgische blik op het verleden en je altijd weer milde kijk op het heden.

Dan nu naar een andere zeer trouwe ‘vuller’ van deze rubriek: Peter Borremans. Die geniet enorm van een woord als ‘straot’,  want daarover is veel te vinden. Er zijn bijvoorbeeld veel zegswijzen met ‘straot’. 

Van straot af zèèn. Iets te doen hebben, een bezigheid hebben, je niet meer vervelen.

Zèè d’al van ‘t straot? Heb je al verkering? Ben je al getrouwd?

Altij op straot ange. Steeds maar je vertier op straat zoeken.

Da’s ‘n echte straotflèèr. Dat meisje gedraagt zich lichtzinnig.

Da kuunde aon de straotstjeene nie kwèèt. Dat kun je niet verkocht krijgen. Daar raak je niet vanaf.

En dat was alleen nog maar wat hij in het woordenboek van Heemkundekring Het Zuidkwartier had gevonden.

Voordat we met Peter gaan meelezen in andere boeken gaan we eerst maar eens kijken wat hij over zijn eigen straat zegt:

‘Iek woon ien un rijtjes’uis mej zonnepanele. De zonnepanele zen van Mark Cambeen (Onderstal 3). Op Onderstal 6 woont de femilie Van Schilt en op Onderstal 10 Ricardo Rens. Tegenover me staan vrijstaande woninge. Aachter me staot SDW woonlocatie Pompier.

Waor vroeger de femilie Rommers woonde, staon nu aacht appartemente. Waor vroeger de femilie Bakx woonde, gaon ze ok bouwe.

Op d’n oek Onderstal / Raod’uisstraot ies un fysiotherapie en op d’n aandere oek un blommezaok.

Aon de aandere kaant van de Onderstal staot ut Oorlogsmonument en de Sherman-tank.

Mej mun bure en de buurt eb iek gin ruzie. We elpe elkaor, dus ze zen belangrijk.

Iek kom te voet en op de fiets ien veul straote van Woogeraaje.

En dan eindigen we met een aantal zegswijzen die Peter heeft gevonden in het boek De Brabantse spreekwoorden:

Als een schooier te paard zit, weet hij niet welke straat hij in wil rijden. Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet.

Alles op tijd in huis en op straat, tijds genog komt altijd te laat. Van uitstel komt afstel.

As ge voor zeven uur de straat op moet, dan deugt het niet.

Hij zal nog wel in mijn straatje komen. Hij zal nog wel tot mijn mening overgaan.

In een nauw straatje zitten. Levensgevaarlijk ziek zijn.

Met zijn prullen op straat gezet zijn.

Op hetzelfde straatje uitkomen. Steeds hetzelfde vertellen.

Vroeg op straat, laat in de kerk. Verkering op jeugdige leeftijd leidt niet altijd tot een vroeg huwelijk.

Zoveel geleden hebben als de keien van de straat.

‘t Is ‘n echt straatvarken. Iemand die altijd op straat is.

Van de straat af moeten. Moeten trouwen.

Tot volgende week!