Kees Jan de Vet (dijkgraaf), Angelien Hagenaars, Anco Sneep, Rian Govers-Gabriëls, Niels Mureau, Karin van den Bergh, Mary-José van Overveld (plvv secretaris-directeur).
Kees Jan de Vet (dijkgraaf), Angelien Hagenaars, Anco Sneep, Rian Govers-Gabriëls, Niels Mureau, Karin van den Bergh, Mary-José van Overveld (plvv secretaris-directeur). Foto: René Schotanus

Wisselingen in Dagelijks Bestuur Waterschap

Algemeen

REGIO - Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta heeft in de vergadering van woensdag 31 mei de vijf leden van het nieuwe dagelijks bestuur (DB) benoemd. Het dagelijks bestuur kent drie nieuwe partijen en vier nieuwe gezichten. De komende vier jaar bestaat het DB naast dijkgraaf Kees Jan de Vet uit Rian Govers-Gabriëls (BBB), Anco Sneep (VVD), Niels Mureau (West-Brabant Waterbreed), Karin van den Berg (Water Natuurlijk) en Angelien Hagenaars (Ongebouwd). Alleen Niels Mureau was eerder al dagelijks bestuurslid en blijft dus aan.

Na de verkiezingen van 15 maart nam de lijsttrekker van de grootste fractie (Rian Govers - Gabriëls, BBB) het initiatief tot vorming van een nieuw bestuur. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk ging aan de slag als verkenner. Na die verkenningsronde ging hij samen met Angelique Huijben-Pijnenburg aan de slag als informateur. Half mei presenteerden de lijsttrekkers het coalitieakkoord getiteld “Water verbindt ons”. 

Ambitie

Volgens kersvers DB-lid Rian Govers - Gabriëls gaat de coalitie met ambitie aan de slag. “Er is werk aan de winkel. Ons waterschap moet ervoor zorgen dat we voldoende zoetwater beschikbaar hebben, dat we schoon oppervlaktewater hebben, droge voeten houden en dat het voor iedere inwoner van Midden- en West-Brabant hier veilig wonen, leven en werken en recreëren is.”

Portefeuilleverdeling

De partijen hebben de volgende portefeuilleverdeling voor ogen:

Bestuur, communicatie, handhaving en crisisorganisatie: dijkgraaf Kees Jan de Vet;
Voldoende water (inclusief klimaatadaptatie): Rian Govers-Gabriels (BBB; Waterveiligheid, vaarwegen en innovatie: Anco Sneep (VVD);
Waterketen en klimaatmitigatie: Niels Mureau (West-Brabant Waterbreed);
Financiën, organisatie, duurzaamheid, natuur en biodiversiteit: Karin van den Berg (Water Natuurlijk);
Gezond water, inclusief KRW: Angelien Hagenaars (Ongebouwd).

Het nieuwe waterschapsbestuur ziet voor de komende jaren grote en complexe uitdagingen, van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en droogte, wateroverlast en waterveiligheid, tot en met waterkwaliteit en verbetering van de biodiversiteit. Het coalitieakkoord “Water verbindt ons” legt daarvoor de basis. In de komende vier jaar gaat het waterschap extra investeren in verbeteren en onderhouden van dijken, wateren en zuiveringen. 

Afscheid oude bestuur

Intussen is er ook afscheid genomen van de vier terugtredende dagelijks bestuursleden: Theo Schots (fractie bedrijven), Cécile Franssen (VVD), Louis van der Kallen (Ons Water) en Alwijn ten Cate (CDA). 

Voor Theo Schots en Cécile Franssen is het een definitief afscheid; Louis van der Kallen en Alwijn ten Cate blijven in het algemeen bestuur.