Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Uitreiking certificaten aan voorzitters KVO-werkgroepen bedrijventerreinverenigingen.
Uitreiking certificaten aan voorzitters KVO-werkgroepen bedrijventerreinverenigingen.

Weer veiligheidskeurmerk bedrijfsterreinen

HALSTEREN - De bedrijventerreinen Oude Molen in Halsteren en Theodorushaven, Noordland en de Poort, Lage Meren Meilust in Bergen op Zoom zijn voor 2022 tot en met 2025 opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). 


Wethouder Dominique Hopmans, portefeuillehouder Economie, had van KIWA Nederland onlangs de officiële certificaten voor de bedrijventerreinen ontvangen en was uitgenodigd om deze woensdagochtend te komen overhandigen aan de drie ondernemersverenigingen.

“Ik vind het een goed teken dat we dit jaar voor de achtste keer het certificaat ontvangen. We nemen de veiligheid op bedrijventerreinen, samen met onze partners - de bedrijventerreinverenigingen, gemeente Bergen op Zoom, Politie Midden en West-Brabant en Brandweer Midden en West-Brabant - heel serieus. Met zijn allen nemen we structurele maatregelen op het gebied van openbare ruimte, economische ontwikkelingen, handhaving en mobiliteit om de veiligheid en de aantrekkelijkheid op de bedrijventerreinen te verbeteren en te zorgen voor een schone omgeving. Iedereen zet zich hier op zijn/haar eigen vakgebied voor in. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie van Bergen op Zoom. We versterken onze krachten en door een gestructureerde manier van samenwerken tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer op het bedrijventerrein behouden en verbeteren we steeds de kwaliteit. En dat is dit jaar wederom beloond met het certificaat”, aldus wethouder Hopmans.

Hoewel de gemeente vlak voor kerst in 2020 had bericht dat de subsidie teruggedraaid zou worden tot nul, kwam er er later toch nog een kleine bijdrage voor het Keurmerk Veilig Ondernemen, via eerdere wethouder Jeroen de Lange. “Het terugdraaien van de subsidie door de gemeente was geen reden om de nieuwe wethouder niet uit te nodigen”, vertelde Peter van den Eijnden, die de bijeenkomst in De Schaft op Fort de Roovere in Halsteren op poten had gezet. Van den Eijnden is tevens voorzitter van de ondernemersvereniging Theodorushaven, Noordland en de Poort. Wethouder Dominique Hopmans nodigde uit in gesprek te gaan over een goede samenwerking met de bedrijventerreinverenigingen. 

Aansluitend namen de voorzitters van de KVO-werkgroepen de certificaten in ontvangst: Marlies Kersten namens TNP, Ruud de Vreede van LMM en Bart Fraipont als voorzitter KVO van Ondernemersvereniging Oude Molen. Van de politie was Paul Jacobs aanwezig en Jos Loos namens de Brandweer, als begeleiders KVO.

Meer berichten