Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.


Let op: vanaf heden is het weer verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst en het verlaten van de kerk, uw handen te ontsmetten en u dient 1,5 meter afstand te houden.

Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide op vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld)

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl 

Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Marinus Pijnen echtgenoot van Paula Huijgens. In Ossendrecht: Rinus Maasdijk e.v. Toos Bosters.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 23 januari géén viering ivm wielerronde. Mededelingen: de volgende viering is op zondag 30 januari om 09.30 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 22 januari om 19.00 uur: Deze viering gaat niet door. Mededelingen: zaterdag 29 januari is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 12 februari 19.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl. 

Zondag 23 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij; Lector: Ad Voermans. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zaterdag 29 januari is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 12 februari 17.00 uur.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Zondag 23 januari om 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Lenny van der Poel; Lectrice: Marianne Matheeusens; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen. Intenties: uit dankbaarheid en voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zondag 30 januari om 11.00 uur: woord- en communieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl.

Elke dienst is te volgen via Kerkdienst Gemist of Youtube. Voor actuele informatie kunt u onze website, www.pkgw.nl, raadplegen.

Zondag 23 januari 9.45 uur: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Gelieve te reserveren voor de dienst via tel. 682310 of de website Christoffel Halsteren.

Zondag 23 januari 10.00 uur: Oecumenische viering online-digitaal via YouTube en kerkomroep. Let op: Er is deze week geen viering in de Quirinuskerk. Voorgangers: pastor Lenie Robijn en dominee van het Maalpad. Donderdag 27 januari 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Lenie Robijn. 

Pastoraal woord: 

Een nieuw begin

Het is alweer een paar weken geleden dat we het feest van Jezus’ geboorte hebben gevierd. Na Kerstmis gaat het levensverhaal van onze Heer in rap tempo verder. Met de kinderen die dit jaar hun eerste heilige communie doen hebben we stil gestaan bij het verhaal van de twaalfjarige Jezus en in de lezingen van het afgelopen weekend (Lucas 3,15-16.21-22) wordt Jezus gedoopt door Johannes de Doper. Zoals ieder oprecht mens is Jezus op zoek naar zijn plaats in de wereld, naar zijn levenstaak en roeping. Gehoorzaam voegt Hij zich in de rij van mensen die zich door Johannes de Doper laten dopen. Na Zijn doop gaat Hij in gebed. En zie, de hemel gaat open en Gods Geest daalt als een duif op Hem neer. Luid en duidelijk klinkt een boodschap van boven: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld.”

In deze roerige tijd vergeten we vaak waar het ten diepste omgaat. Als je de gezichten van de kinderen ziet die met plezier aan de voorbereiding op de 1e communie meedoen dan kun je daar oprecht van genieten. Uiteraard zullen die kinderen ook vele uitdagingen tegenkomen. Deze week voor het eerst na een lange kerstvakantie naar school. Misschien hebben ze een leerachterstand in te halen en is het ongetwijfeld een hele klus om gezond te blijven. Dat laatste geldt overigens ook voor leerkrachten en ouders. Maar, en ik maak weer een sprongetje naar de Bijbellezingen, bezield door de Geest weet Jezus waar het leven werkelijk omgaat: opkomen voor leven en gerechtigheid, zoals de profeet Jesaja dit al riep, opkomen tegen de onderdrukking van armen en zwakken en weldoende rondgaan en mensen genezen, zoals de apostel Paulus schrijft. Deze tijd kent zijn eigen problemen en daar zullen onze kinderen ongetwijfeld mee te maken krijgen. Maar laten we ook stil staan bij die wondere momenten die ons leven verrijken en daar onze hoop uit putten om de uitdagingen in deze wereld aan te gaan.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zaterdag 22 januari is er geen viering. Dinsdag 25 januari 16.00 uur: EucharistievieringTer ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Jan Franken; Jan de Blaaij w.v. Wies Bosman; Rinus Brouwers w.v. Nel Boogaart; Pastoor Blaauwhof. Voorganger: Past. H. de Kort.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 23 januari 10.30 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren; Ds. Henk van het Maalpad; Oecumenische Dienst.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. 

Om 12.00 uur evangelische dienst van GSKI.

Meer berichten