Patrick van der Velden
Patrick van der Velden Foto: Dennis van Loenhout

“Er is een grens overschreden”

Algemeen

BERGEN OP ZOOM – In Bergen op Zoom ontstond een enorme rel nadat naar buiten kwam dat de gemeente coronasteungeld voor de culturele sector ook inzette voor de duurzame transformatie van het eigen cultuurbedrijf. Het leidde ertoe dat verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden zijn ontslag indiende nadat hij en zijn gezin bedreigingen ontvingen. “Er is een grens overschreden”, zegt Van der Velden.

Bij de pakken neerzitten is niet iets wat Patrick van der Velden graag doet, en ook nu is hij dat niet van plan. Maar dat de laatste weken hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten geeft hij wel toe: “Mijn gezin is geschaad en ik voel te weinig vertrouwen binnen de politiek. Dat is de reden dat ik in de eerste termijn van de raadsvergadering mijn ontslag heb aangeboden. Er zullen altijd mensen zijn die, geleid door het woordgebruik van de raad en de framing van de media, vinden dat het college slecht gehandeld heeft, maar ik zie dat anders. In mijn ontslagbrief zei ik wat ik voelde: ik ben bestuurlijk verantwoordelijk voor het dossier Cultuur, ik voel die verantwoordelijkheid ook en ik loop er niet voor weg. De druppel vormden de haatmails en bedreigingen die ik ontving. Ik ben bij mezelf te rade gegaan en heb me afgevraagd of ik onder die omstandigheden nog voldoende vertrouwen voelde om als wethouder door te gaan. Mijn conclusie is dat er een grens is overschreden. Daarom kies ik voor mijn gezin. Ik heb aangifte gedaan, die heeft de politie nu in behandeling. Ik hoop alleen maar dat de rust snel weerkeert, vooral voor mijn vrouw en kinderen.”

Regelgeving

Reageren deed de gemeente Bergen op Zoom een dag later, met een persverklaring op haar website. Daarin wordt uitgelegd dat de 1,4 miljoen die Bergen op Zoom ontvangt als coronasteun voor de culturele sector, gebaseerd is op de gemeentelijke cultuurbegroting. Zo’n 70% van die begroting wordt besteed binnen het gemeentelijke cultuurbedrijf – met het Markiezenhof, De Maagd en het CKB – en 30% gaat naar het externe culturele veld. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven het Cultuurbedrijf drastisch te reorganiseren en het los te maken van de gemeente. Na bestudering van de regelgeving, de uitleg daarover in de Tweede Kamer en een check bij de accountant raakt het college ervan overtuigd dat het dezelfde verdeling kan aanhouden bij de besteding van de coronasteun, en het geld kan aanwenden om het cultuurbedrijf te reorganiseren en zo de culturele sector in de stad te verduurzamen.

Ik hoop alleen maar dat de rust snel weerkeert, vooral voor mijn vrouw en kinderen.

Formeel klopt het, maar Patrick van der Velden ziet wel in waarom het anders opgevat kon worden: “We hebben als college samen de inschatting gemaakt dat we dit konden doen, en dat deden we naar eer en geweten. Achteraf bezien hadden we in de coronaperiode tussen april en september anders moeten communiceren met de raad. Er lag nu een raadsmededeling waarin we aangaven hoe de gelden ingezet zouden kunnen worden, en hoe het stond met de uitvoering. Met een raadsmededeling vraag je de mening van de raad, als die vindt dat het anders moet ga je daarover met elkaar in gesprek, maar deze keer kwam het helaas niet zover.” 

Al voor het interpellatiedebat van 30 september besloot Van der Velden dat hij – als verantwoordelijk wethouder – zou opstappen. De golf van afkeer, haat en zelfs bedreigingen werd hem teveel: “De manier waarop Bergen op Zoom de laatste weken in het nieuws kwam is ronduit slecht voor de stad. We zouden juist volop moeten samenwerken om de doelen van het Focusakkoord te realiseren. Die samenwerking moet draaien om vertrouwen, om een positieve houding en gedrag naar elkaar en de samenleving toe. De uitlatingen die gedaan zijn, ook in media, gaan voor mij een grens over. Ik zag geen mogelijkheden meer om samen te werken. Dat de stad zo geschaad is en dat er zo weinig vertrouwen is in de Bergse politiek vind ik jammer. Een zakencollege heeft ruimte nodig om te handelen, en die ontbreekt in Bergen op Zoom vaak door een gebrek aan vertrouwen. Dat staat haaks op wat in het Focusakkoord – dat de raad in gezamenlijkheid heeft gemaakt en waarop ik als wethouder juist zo trots was – is afgesproken.”

Een zakencollege heeft ruimte nodig om te handelen, en die ontbreekt in Bergen op Zoom vaak door een gebrek aan vertrouwen.

Voldoening

Ondanks alles is dat het gevoel dat bij Patrick van der Velden blijft hangen, trots. “Trots dat ik 7,5 jaar wethouder mocht zijn ben ik zeker. De avond dat ik werd verkozen zal ik nooit meer vergeten, net als alle mooie zaken die we samen hebben mogen realiseren met de raad, verschillende colleges, burgers, ondernemers en in de regio. Ik kijk met plezier terug op wat ik samen met de ambtelijke dienst heb bereikt, en op de mooie ontmoetingen die ik heb gehad.”

Van der Velden noemt de woningbouwontwikkelingen, de aanleg van wegen, de ontwikkeling van het centrum van Halsteren en het behoud van het hertenkamp in die kern, de ontwikkelingen rond Fort de Roovere, de Waterschans en de Bergsche Heide, maar ook participatietrajecten met scholen en bewoners, en het ophalen van zwerfafval tijdens de Bergen op Schoondagen.
“Al die zaken gaven me een enorme voldoening. Die haal ik ook uit alle kaartjes, appjes en bloemen die ik na mijn aftreden heb ontvangen. Die laten zien dat er mensen zijn die herkennen dat ik mijn best heb gedaan voor Bergen op Zoom. Dat heb ik altijd geprobeerd, want ik  hou van mijn stad. Denk je dat ik stond te juichen toen ik een opgave van 1,9 miljoen voor de cultuursector op mijn bordje kreeg? Ik ga óók naar het Markiezenhof, en ik ga met mijn vrouw óók naar voorstellingen in de Maagd. Wij kennen ook mensen die daar werken, dus het raakt ons ook direct. Maar als wethouder deed ik wat de raad van me vroeg: de cultuur - het DNA van de stad - voor Bergen op Zoom behouden door de Bergse cultuursector op een andere manier organiseren. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen. Ik neem even rust, maar wil per 1 januari weer ergens aan het werk zijn. Bij de pakken neerzitten, dat is niks voor mij. Dat moet Bergen op Zoom ook niet doen”, aldus Patrick van der Velden.