Boeken over diaclect
Boeken over diaclect

Samenzijn rond dialect

Algemeen

Heemkunde Halchterth houdt zich bezig met alles wat er aan cultureel erfgoed in Halsteren en Lepelstraat bewaard moet worden. Wij uiten ons in Halsteren en Lepelstraat net als overal dagelijks in ons eigen taal. Dat kan ABN Algemeen Beschaafd Nederlands zijn, zoals men meestal denkt. Maar ook dialect is een hoogwaardige taal. 

Velen zijn opgegroeid met dialect. Dialect is niet alleen de taal van ons verstand, maar ook van ons hart. Dialect is veel ouder dan het Standaard Nederlands. Dialect is een onlosmakelijk onderdeel van onze identiteit en van ons cultureel erfgoed. Dit moeten we in ere houden, beschermen en propageren.

De werkgroep Dialect van Halchterth is ontstaan na een lezing in 1997. De werkgroep stelde zich ten doel, alles vast te leggen wat typerend is voor dialectgebruik uit onze directe leefomgeving: woorden, klanken, streekgebonden spreekwoorden, spreuken, gezegdes enzovoort. In 2022 bestaat de werkgroep 25 jaar. Een keer per twee maanden kwam de groep bij elkaar om bevindingen en vragen uit te wisselen. Later werd dit één keer per maand en tot nu toe is dat nog steeds. Er werden tijdens de bijeenkomsten geluidsopnamen gemaakt, die later werden afgeluisterd om de woorden, gezegdes enzovoorts te noteren. Dertien jaar lang is de groep bezig geweest om uiteindelijk de boeken Dialect P.A.S. deel 1 en 2 te maken.

Veel mensen waren al bezig met schrijven van dialect, bijvoorbeeld voor feestjes of zomaar omdat men dit leuk vond. In 1983 verscheen er al een boek met verhalen onder de titel ‘Halsteren mijn dorp’. Dit is in 2003 in hernieuwde versie verschenen. Een van de schrijvers van het eerste uur publiceerde Jaarboek 2005 ‘Bietje bij bietje’ en 2008 ‘Aopen en Uile’ en ‘Ei, ei’. Maar ook toneelschrijvers in Halsteren schreven een aantal wagenspelen en natuurlijk de mensen van de Stichting Alterse Carnaval publiceren in het dialect. Een aantal jaren geleden werd er een cursus dialectschrijven verzorgd. Hieraan hebben onder anderen de leden van Stichting Alterse Carnaval deelgenomen

De dialectgroep heet Alters en Straots dialect. Dus niet alleen Halsters maar ook Lepelstraats dialect komt aan de orde. In 2017 ging de werkgroep aan de slag om het ‘Dialectcafé’ te organiseren. Een uiterst gezellige avond voor iedereen om voordrachten, liedjes verhalen (al dan niet waargebeurd) te presenteren. Ook de “buurdialecten” werden en worden nu uitgenodigd en men besloot om hier mee verder te gaan onder de naam ”West-Brabants Dialectcafé”. Deelnemende buren zijn: Heemkundekring Het Zuidkwartier uit de gemeente Woensdrecht, Dialectgenootschap de Berregse Kamer, de naam zegt het al Bergen op Zoom en Heemkundekring De Steenen Kamer uit Steenbergen. Nu organiseert men beurtelings deze middagen of avonden. Zeer gezellige, vrolijke, kortom geslaagde dialectcafés.

Helaas wordt de groep in Halsteren kleiner, maar we gaan door om het dialect nooit te vergeten ook niet voor ons nageslacht. De bijeenkomsten blijven bestaan elke derde donderdagavond van de maand, met uitzondering van juli en augustus en de decembermaand.

Iedereen die de geschiedenis en het erfgoed van ons Heerlijk Halsteren en Lepelstraat een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd om eens een avondje mee te maken. Elke maand is er een ‘woord van de maand’, waar men over kan schrijven, praten zingen enz. Luisteren alleen is ook goed.

De volgende avond is op donderdag 18 november 2021 in de Hof van Ram, De Beeklaan 29a te Halsteren. Aanvang is 19.30 uur. En eindtijd…..gezelligheid kent geen tijd, dus dat zien we iedere keer wel weer. Wilt u meer weten, bel gerust en wij staan u graag te woord.

Afbeelding
Boeken over dialect