Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek en Halsteren/Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: Het parochiekantoor te Hoogerheide op vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.  
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: Cecilia Huysmans w.v. Gerard Dekkers en Albert Musters, beiden uit Ossendrecht.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 24 oktober om 09.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor J. Foesenek; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Petra van Pul. Intenties: Jan v.d. Ven v.w. verj. Mededelingen: Zondag 31 oktober om 09.00 uur: woord- en communieviering; Allerheiligen/ Allerzielenviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 23 oktober om 19.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: Frans v. Dijke-de Smet, Sjos v. Beeck v.w. verj., t.e.v. OLV v. Altijddurende Bijstand. Mededelingen: zaterdag 30 oktober 19.00 uur: eucharistieviering, Allerheiligen/Allerzielenviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 23 oktober om 17.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij; Lectrice: Itha Buijsse; Muzikale verzorging: organiste Lisette v. Mechelen en cantor Gerda Sanders. Mededelingen: zaterdag 30 oktober 17.00 uur: Allerheiligen/Allerzielenviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Zondag 24 oktober om 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor J. Foesenek; Koster: Emmy Stigter; Lector: Emile v.d. Eijnden; Muzikale verzorging: organiste Lisette v. Mechelen. Intenties: o.o. van der Sande-Sebrechts. Mededelingen: zondag 31 oktober om 11.30 uur: woord- en communieviering, Allerheiligen/Allerzielenviering.
Dinsdag 26 oktober om 19.00 uur: in de Adolphine Kapel: eucharistieviering. Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl.

Zondag 24 oktober 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl.

Zondag 24 oktober 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Frits van Dijk; Bernard de Bakker en Jan Suijkerbuijk. Donderdag 28 oktober 9.00 uur: Voorganger: pastor Lenie Robijn. Overl.: Toos de Klerk; Rinus Loos; Winfried Legein.

Pastoraal Woord

In het evangelie van a.s. zondag horen we Jezus zeggen: “De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”. Als volgelingen van Jezus zijn wij geroepen om ook te proberen dienend in het leven te staan. We zien dat gelukkig ook veel gebeuren. In gezinnen zijn vaders en moeders vaak heel dienend naar hun kinderen toe. Ze geven in zekere zin hun leven voor hen. Maar ook andersom. Als ouders ouder worden, zien we dat kinderen veel voor hen over kunnen hebben. Ook op het werk en op scholen vallen mensen soms op door hun onbaatzuchtige, dienende levenshouding. In verengingen en kerken mogen we vaak hetzelfde zien. Sommige vrijwilligers besteden vele uren per week aan werk voor de kerk. Verschillende geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben in deze maanden gezellige bijeenkomsten met een hapje en een drankje waarin de vrijwilligers bedankt worden. En het zijn op hun beurt ook weer vrijwilligers die deze bijeenkomsten organiseren en die we naast de andere vrijwilligers als pastoraal team heel hartelijk willen bedanken. Nu het pastoraal team zo klein is geworden, moeten we des te meer een beroep doen op vrijwilligers. Gelukkig is er nog bij velen de bereidheid te helpen. Hartelijk dank, mede namens pastoraal werkster Lenie, pastoor Hans de Kort.

Viering Allerzielen

Op dinsdag 2 november worden in de H. Quirinuskerk, tijdens de viering van Woord en Gebed om 19.00 uur, alle overledenen herdacht. Speciaal diegenen, van wie we na Allerzielen 2020 afscheid hebben genomen.  Voor hen wordt een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kan worden meegenomen.  Ook wordt een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na deze viering is er nog een samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. U kunt de viering volgen via de livestreamverbinding op www.youtube.com. Vul de zoekopdracht “Halsteren H. Quirinuskerk” in, druk op enter en selecteer de viering van Allerzielen.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

In onze kerk is gedoopt: Maud, dochter van Bo van Loenhout en Rieneke van Loenhout-van Meel. Zaterdag 23 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering. In deze viering gedenken wij: Maatje Robijn-de Jong, jrgt. Alice de Wit-Melsen en Jacques de Wit. Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: A. Blom, zang: Gemengd koor Samen Sterk. Dinsdag 26 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 24 oktober 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Hans de Bie.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Familiebericht?
Bel 0164-682286 of mail naar: info@minervepers.nl

Meer berichten