Mollerlyceum
Mollerlyceum

Stappen gezet, samen verder

Algemeen

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Eerder besloten de besturen van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. (SKVOB e.o.) en van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te gaan samenwerken. Het voornemen is dat vanaf 1 augustus 2022 Gymnasium Juvenaat en Mollerlyceum samen verder gaan.

Een belangrijke stap in het waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid van katholiek voortgezet onderwijs in de regio. Gymnasium Juvenaat treedt toe tot OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. waartoe naast het Mollerlyceum (havo, vwo en gymnasium) ook het ZuidWestHoek College (vmbo) en ‘t R@velijn (vmbo) behoren. Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur OMO: “Een bestuurlijke samenwerking is noodzakelijk om voor alle (toekomstige) leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders in Bergen op Zoom en omstreken in de nabije toekomst voldoende keuzemogelijkheden te kunnen bieden.” De afgelopen maanden hebben Mollerlyceum en Gymnasium Juvenaat samen een onderwijsvisie geformuleerd. Bij zowel de onderwijskundige plannen als de bestuursoverdracht zijn uiteraard de leerlingen én het waarborgen van de kleinschalige en persoonlijke leeromgeving die kenmerkend is voor beide scholen het belangrijkst. Berend Buddingh, bestuurder SKVOB e.o.: “Het gymnasiumonderwijs van het Juvenaat blijft zo herkenbaar in de regio. Door de samenwerking en bestuurlijke overdacht ontstaat er een buitengewoon uitdagende leeromgeving voor de leerlingen.” Na de zomervakantie volgt meer informatie over onderwijsvisie en eventuele huisvesting.