Joey van Aken (PvdA)
Joey van Aken (PvdA) Foto: Hasselblad H6D

Motie voor aanstellen kinderburgemeester

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - De Bergse VVD en de PvdA fractie bieden donderdag 8 juli in de gemeenteraad een motie aan over een kinderburgemeester. De burgemeester, de Jeugdraad Bergen op Zoom en de overige gemeenteraadsfracties zijn in kennis gesteld van de motie.

“Onze kinderen te belangrijk zijn om niet gehoord te worden. De kinderburgemeester kan een stem geven aan de kinderen die geen stemrecht hebben. Met de kinderburgemeester horen wij als gemeente Bergen op Zoom uit eerste hand wat er speelt bij kinderen. Daarnaast werken we zo aan een positief en preventief jeugdbeleid. De kinderburgemeester is een eerste goede stap naar een samenleving waarin kinderen en volwassenen elkaar leren te respecteren en helpen. Kinderen leren door de kinderburgemeester naar elkaar te luisteren, een eigen mening te vormen en samen te besluiten. Dit vormt een fundament voor onze lokale democratie. De investering die we nu doen met de jeugdraad en de kinderburgemeester, leveren later een positieve opbrengst op”, aldus Joey van Aken en Dominique Hopmans.

De kinderen van nu zijn immers de volwassenen en opvoeders van de toekomst.