Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient u handen te ontsmetten bij binnenkomst en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl.

Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Ad Schouw e.v. Hilda Raymakers; In Putte: Jo van Bruggen w.v. Josephus van Beeck; In Ossendrecht: Fonne Jansen w.v. Maria Jansen; Rinus van Tilburg e.v. Maria van der Venne; Net de Dooij w.v. Franciscus Hendrickx.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zaterdag 12 juni om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Maria Moerkens; Muzikale verzorging: geen. Intenties: Corrie Belde-Kil e.v. Flip Belde v.w. jrgt. en overige familie. Mededelingen: zaterdag 19 juni om 19.00 uur is er een woord- en communieviering i.p.v. zondag 20 juni.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 12 juni is er geen viering, de volgende viering is zaterdag 19 juni.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 12 juni om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Lector: Ad Voermans; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en zang. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: zaterdag 19 juni is er geen viering, de volgende viering is zaterdag 26 juni.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 13 juni om 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Muzikale verzorging: organist Lisette van Mechelen en voorzangers koor Ossendrecht. Intenties: Louis Melsen-Matheuse v.w. verj.; Louis Jacobs-Melsen v.w. verj.; o.o. Hendrickx-v.d. Veeken. Mededelingen: zondag 20 juni is er geen viering, de volgende viering is zondag 27 juni.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410. Website, www.pkgw.nl.

Elke week op woensdag Open Kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Zondag 13 juni 9.45 uur: ds. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl..

Zondag 13 juni 9.30 uur: Eucharistieviering, Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Misintenties: Overleden: Philo Johnson; Trees van Snek-van Tilburg; Richard Akkermans. Donderdag 17 juni 9.00 uur: Eucharistieviering; voorganger pastoor Hans de Kort; Gelieve voor de dienst te reserveren: 0164-682310.

Pastoraal woord

Afgelopen zondag vierden we het feest van sacramentsdag. Nadat vorig jaar weken lang de kerken dicht waren konden we op sacramentsdag weer voor het eerst aan kleinere groepen mensen in onze kerken de Communie uitreiken. Veel mensen moesten het wekenlang doen met een zogenaamde geestelijke communie. Je verenigt je dan in je geest met wat er in de kerk gebeurt tijdens een mis en niet echt, maar wel in je geest, je gedachten ontvang je de Communie. Ook nu kunnen we helaas nog niet ieder toelaten tot de vieringen. Voor veel mensen betekent het ontvangen van de Communie gelukkig nog veel. Het is voor hen echt een geestelijk voedsel waarin ze Christus aanwezig weten. Het ontvangen van de Communie versterkt in hen het geloof en de liefde. Ze worden als ranken nog meer verenigd met de wijnstok die Christus is. We hebben dit jaar in onze parochies al verschillende 1e Communievieringen gehad. We hopen altijd dat deze vieringen voor de communicanten het begin mogen worden van een goede gewoonte. Juist door naar de kerk te blijven komen kan deze gewoonte leiden tot een verlangen naar het ontvangen van de Communie die je niet graag meer mist.
Pastoor Hans de Kort

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 12 juni 19.00 uur: Eucharistieviering: Antoniusviering. Ons gebed wordt gevraagd voor: Philo Johnson zus van Pastor Sebastian; Jan van Meel e.v. Riet Mertens. In deze viering gedenken wij: Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; Jan de Jong e.v. Lenie Smout en overleden ouders; o.o. van den Enden-Schetters; o.o. Snepvangers-Otte; Jaantje de Booij; o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen. Voorganger: Past. P. Verbeek, lectoren: F. Veraart en H. Wouts, zang: Enkele leden van het Antoniuskoor. Zondag 13 juni 11.00 uur: Eucharistieviering: Slotviering Antoniusnoveen. Ons gebed wordt gevraagd voor: Philo Johnson zus van Pastor Sebastian; Jan van Meel e.v. Riet Mertens. In deze viering gedenken wij: Leo de Kock; o.o. de Kock-van der Vliet; o.o. Blom-Boot; Uit dankbaarheid; o.o. Hector-van den Aarsen en zoon Mathias; o.o. Wouts-IJzermans en dochter Cor-Leen; Sjan Foppele-Bakx; o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen; Pastoor Blaauwhof; o.o. Mertens-van der Plas; Christ Elzakkers e.v. Nel Luijkx; o.o. Luijkx-Clarijs. Voorganger: Past. H. de Kort, lectoren: A. Blom en H. Wouts, zang: enkele leden van het koor Samen Sterk. Dinsdag 15 juni 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: Voor iedere dienst gelieve u zich aan te melden bij H. Wouts, tel. 0164-682575.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 13 juni 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk; Ds. Hans de Bie.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Meer berichten